Tuesday, Aug 30th

Ostania aktualizacja:01:01:00 PM GMT

Jesteś tutaj: Urząd MIasta i Gminy Ścinawa UMiG Ścinawa - Archiwum

UMiG Ścinawa

Zbiórka śmieci wielkogabarytowych

Email Drukuj PDF

Informujemy, że od miesiąca października 2014 r. będzie organizowana mobilna zbiórka odpadów wielkogabartowych z terenu miasta i gminy Ścinawa. Przedmiotowy odbiór będzie odbywał się raz w miesiącu, tj. w każdą pierwszą roboczą środę miesiąca. Ponadto po uprzednim telefonicznym poinformowaniu pracownika urzędu będzie możliwość odebrania od mieszkańca przedmiotowych odpadów spod zamieszkałej nieruchomości.

Poprawiony: czwartek, 25 września 2014 11:19 Więcej…

Uważajmy z fajerwerkami

Email Drukuj PDF

Wojewoda Dolnośląski wydał rozporządzenie w sprawie ograniczeń w używaniu materiałów i wyrobów pirotechnicznych. Oto jego treść:

Poprawiony: piątek, 18 grudnia 2009 12:06 Więcej…

Życzenia Bożonarodzeniowe

Email Drukuj PDF

Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia towarzyszą wszystkim przez cały Nowy Rok. Życzymy, aby był to Rok szczęśliwy w osobiste doznania, spełnił zamierzenia,dążenia zawodowe i społeczne oraz by przyniósł wiele satysfakcji z własnych dokonań.

Z poważaniem
Burmistrz Ścinawy Andrzej Holdenmajer
oraz Pracownicy UMiG w Ścinawie

Poprawiony: środa, 23 grudnia 2009 20:43

Zawiadomienie o LXXV sesji Rady MIejskiej

Email Drukuj PDF

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr142, poz.1591 ze zm./ oraz § 5 ust. 3 Regulaminu Rady Miejskiej stanowiącego załącznik nr 5 do Statutu Miasta i Gminy Ścinawa uchwalonego uchwałą nr VII/65/2003 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 12 czerwca 2003 r. ze zm. zwołuję w trybie pilnym w dniu 17 grudnia 2009r. /czwartek/ o godz. 8.00 LXXV sesję Rady Miejskiej w Ścinawie z następującym porządkiem obrad:

Poprawiony: wtorek, 15 grudnia 2009 09:34 Więcej…

Obwieszczenie Burmistrza Ścinawy

Email Drukuj PDF

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ścinawa

Więcej…

Podziękowania

Email Drukuj PDF

Burmistrz Ścinawy oraz Dyrektor Centrum Kultury i Turystyki w Ścinawie składają serdeczne podziękowania Panu Mariuszowi Pajdzie ? Kierownikowi Portu Uraz, oraz pracownikom Portu Uraz za okazaną pomoc i włączenie się w organizację niecodziennej imprezy, jaką było "Odrzańskie Pożegnanie Lata 2009", które odbyło się w niedzielę 30 sierpnia b.r. w porcie w Ścinawie.

Poprawiony: poniedziałek, 07 września 2009 21:57 Więcej…

Pismo Sekretarza w sprawie diet radnych

Email Drukuj PDF

Poniżej przedstawiamy Państwu Pismo Sekretarza Miasta i Gminy Ścinawa Pana Jana Przybylskiego skierowane do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ścinawie w sprawie niewypłacenia diet radnym.

Poprawiony: czwartek, 26 listopada 2009 11:00 Więcej…

Odkomarzania c.d.

Email Drukuj PDF

Sesja zwołana w trybie pilnym na wniosek burmistrza odbędzie się w czwartek 23lipca 2009 roku. Na sesji radni mają dokonać na wniosek burmistrza przesunięć w budżecie i zabezpieczyć środki finansowe na odkomarzanie.

Więcej…

ZGK ogłasza nabór na stanowisko głównej księgowej

Email Drukuj PDF

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ścinawie ogłasza nabór na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze - głównej księgowej

Poprawiony: wtorek, 24 listopada 2009 14:14 Więcej…

Burmistrz zaprasza na spotkanie

Email Drukuj PDF

Burmistrz Ścinawy Pan Andrzej Holdenmajer zaprasza wszystkich mieszkańców ulic Reymonta, Słowackiego i Kilińskiego oraz pozostałych zainteresowanych sprawą realizacji gminnego zadania inwestycyjnego występującego pn. ? Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej, nawierzchni ulic, chodników ? ulice Kilińskiego, Reymonta, Słowackiego w Ścinawie" na informacyjno - konsultacyjne spotkanie, które odbędzie się 23 kwietnia 2009 roku o godz. 16.30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa.

Więcej…

Zawiadomienie o LXXV sesji Rady Miejskiej

Email Drukuj PDF

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr142, poz.1591 ze zm.) zwołuję w dniu 26 listopada 2009r. /czwartek/ o godz. 8.00 LXXV sesję Rady Miejskiej w Ścinawie z następującym porządkiem obrad:

Poprawiony: czwartek, 26 listopada 2009 11:11 Więcej…

XLVIII Sesja Rady Miejskiej

Email Drukuj PDF

W dniu 13 marca 2009 roku, w sali konferencyjnej urzędu miasta i Gminy Ścinawa odbyła się sesja Rady Miejskiej w Ścinawie zwołana w trybie pilnym przez Burmistrza Ścinawy. Na sesji było 12 radny. W porządku obrad znalazły się 3 pilne uchwały do podjęcia:

Więcej…

Czy radni Ścinawy popieraja prywatyzację KGHM?

Email Drukuj PDF

W dniu 19 listopada br. odbędzie się kolejna już sesja zwołana na wniosek Burmistrza Ścinawy Pana Andrzeja Holdenmajera w trybie pilnym. Po raz kolejny radni staną przed dylematem podjęcia uchwały wyrażającej sprzeciw dla prywatyzacji KGHM "Polska Miedź".

Poprawiony: wtorek, 17 listopada 2009 09:15 Więcej…

Urząd Miasta i Gminy w Ścinawie informuje

Email Drukuj PDF

Informujemy, że w Wigilię ? środa, 24. 12. 2008 r., Urząd Miasta i Gminy Ścinawa czynny będzie do godz. 13.00, natomiast w Sylwestra ? środa, 31. 12. 2008 r., sprawy w ścinawskim magistracie będzie można załatwiać do godz. 14.00

Poprawiony: poniedziałek, 22 grudnia 2008 12:52 Więcej…

Zbieramy zużyte baterie

Email Drukuj PDF

Urząd Miasta i Gminy w Ścinawie podjął współpracę z Organizacją Odzysku REBA S.A., mającą swoją siedzibę w Warszawie przy ulicy Kubickiego 19, 02-954 Warszawa.

Poprawiony: poniedziałek, 09 listopada 2009 09:14 Więcej…

Używanie materiałów i wyrobów pirotechnicznych

Email Drukuj PDF
fajerwerki

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Nr 21 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie ograniczeń w używaniu materiałów i wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa dolnośląskiego zabrania się używania:

Więcej…

Zawiadomienie o LXXIV sesji Rady Miejskiej

Email Drukuj PDF

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr142, poz.1591 ze zm./ oraz § 5 ust. 3 Regulaminu Rady Miejskiej stanowiącego załącznik nr 5 do Statutu Miasta i Gminy Ścinawa uchwalonego uchwałą nr VII/65/2003 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 12 czerwca 2003 r. ze zm. zwołuję w trybie pilnym w dniu 5 listopada 2009r. /czwartek/ o godz. 10:00 LXXIV sesję Rady Miejskiej w Ścinawie z następującym porządkiem obrad:

Więcej…

Burmistrz Ścinawy działał zgodnie z prawem

Email Drukuj PDF

W piątek 05. 12. 2008 r. przed lubińskim sądem odbyła się rozprawa w związku ze zwolnieniem pracownicy ze ścinawskiego Urzędu. O sprawie było głośno, gdyż mocno zaangażowali się w nią ścinawscy radni. Przewodniczący Rady Miejskiej w Ścinawie Jan Kotapka złożył w tej sprawie doniesienie do Prokuratury Rejonowej w Lubinie, pod którym podpisało się trzynastu radnych.

Więcej…

Zawiadomienie o LXXIII sesji Rady Miejskiej

Email Drukuj PDF

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr142, poz.1591 ze zm.) zwołuję w dniu 29 października 2009r. /czwartek/ o godz. 8:00 LXXIII sesję Rady Miejskiej w Ścinawie z następującym porządkiem obrad:

Poprawiony: piątek, 23 października 2009 20:05 Więcej…

Wyjaśnienie do artykułu Kuriera Powiatowego ?Ktoś coś zaniedbał?

Email Drukuj PDF

W związku z artykułem red. Dariusza Szymachy pt. ?Ktoś coś zaniedbał? który ukazał się w Kurierze Powiatowym nr 15 pragnę wyjaśnić, że inwestycja budowy kanalizacji sanitarnej na osiedlu Klasztorne w Ścinawie będzie realizowana i w piątek 12 grudnia otrzymaliśmy pozwolenie na budowę wydane przez Starostwo Powiatowe w Lubinie, o które wystąpiliśmy 9 października 2008 r.

Poprawiony: poniedziałek, 15 grudnia 2008 19:09 Więcej…

Zawiadomienie o sesji

Email Drukuj PDF

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr142, poz.1591 ze zm./ oraz § 5 ust. 3 Regulaminu Rady Miejskiej stanowiącego załącznik nr 5 do Statutu Miasta i Gminy Ścinawa uchwalonego uchwałą nr VII/65/2003 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 12 czerwca 2003 r. ze zm.zwołuję w trybie pilnym w dniu 21 października 2009r. /środa/ o godz. 15.00 LXXIII sesję Rady Miejskiej w Ścinawie z następującym porządkiem obrad:

Więcej…

Wypełnianie powołania zamiast tupania nóżkami

Email Drukuj PDF

Panie i Panowie Radni! Jaka radość! Zrozumieliście w końcu, że zostaliście do czegoś przez społeczeństwo powołani. To już sukces! Wprawdzie nie precyzujecie do czego, ale sama świadomość to już coś!

Poprawiony: poniedziałek, 28 września 2009 17:56 Więcej…

Ogłoszenie Burmistrza Ścinawy

Email Drukuj PDF

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku ? Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U.z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zmianami) zawiadamiam o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Farma wiatrowa Niemstów?, składającej się z 22 turbin wiatrowych o mocy 44 MW, przewidzianego do realizacji na działkach o nr ew. 2/1, 2/2, 2/3, 5/3, obręb Parszowice, 5, 573, 617, 223 obręb Wielowieś, 11, 45 obręb Redlice oraz 666/2, 495/7, 569, 563, 574, 642, 621, 614 obręb Niemstów.

Więcej…

Uchwały podjęte na ostatniej sesji Rady Miejskiej

Email Drukuj PDF

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Ścinawie, która odbyła się dnia 26 września 2008 r. rozpatrzono projekty uchwał i podjęto uchwały w sprawie:

Poprawiony: poniedziałek, 06 października 2008 14:58 Więcej…

Gmina Ścinawa i jej Mieszkańcy obojętni radnym

Email Drukuj PDF

W związku z brakiem zaangażowania się Państwa, jako Radnych w rozwiązywanie żywotnych spraw Gminy, związanych z niemożnością realizacji zaleceń Państwowego Inspektora Sanitarnego, polegających na remoncie sali gimnastycznej w Gimnazjum Publicznym w Ścinawie.

Więcej…

Pomoc dla rolników dotkniętych suszą

Email Drukuj PDF

INFORMACJA w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez suszę lub huragan w 2008 r.

Poprawiony: czwartek, 02 października 2008 19:23 Więcej…

Zawiadomienie o sesji

Email Drukuj PDF

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr142, poz.1591 ze zm./ oraz § 5 ust. 3 Regulaminu Rady Miejskiej stanowiącego załącznik nr 5 do Statutu Miasta i Gminy Ścinawa uchwalonego uchwałą nr VII/65/2003 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 12 czerwca 2003 r. ze zm.nzwołuję bw trybie pilnym w dniu 27 sierpnia 2009r. /czwartek/ o godz. 16.00 LXVII sesję Rady Miejskiej w Ścinawie z następującym porządkiem obrad:

Więcej…

Strona 1 z 3