Friday, Apr 18th

Ostania aktualizacja:08:17:06 AM GMT

Jesteś tutaj: Urząd MIasta i Gminy Ścinawa UMiG Ścinawa - Archiwum

UMiG Ścinawa

Uważajmy z fajerwerkami

Email Drukuj PDF

Wojewoda Dolnośląski wydał rozporządzenie w sprawie ograniczeń w używaniu materiałów i wyrobów pirotechnicznych. Oto jego treść:

Poprawiony: piątek, 18 grudnia 2009 12:06 Więcej…

Zawiadomienie o LXXV sesji Rady MIejskiej

Email Drukuj PDF

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr142, poz.1591 ze zm./ oraz § 5 ust. 3 Regulaminu Rady Miejskiej stanowiącego załącznik nr 5 do Statutu Miasta i Gminy Ścinawa uchwalonego uchwałą nr VII/65/2003 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 12 czerwca 2003 r. ze zm. zwołuję w trybie pilnym w dniu 17 grudnia 2009r. /czwartek/ o godz. 8.00 LXXV sesję Rady Miejskiej w Ścinawie z następującym porządkiem obrad:

Poprawiony: wtorek, 15 grudnia 2009 09:34 Więcej…

Życzenia Bożonarodzeniowe

Email Drukuj PDF

Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia towarzyszą wszystkim przez cały Nowy Rok. Życzymy, aby był to Rok szczęśliwy w osobiste doznania, spełnił zamierzenia,dążenia zawodowe i społeczne oraz by przyniósł wiele satysfakcji z własnych dokonań.

Z poważaniem
Burmistrz Ścinawy Andrzej Holdenmajer
oraz Pracownicy UMiG w Ścinawie

Poprawiony: środa, 23 grudnia 2009 20:43

Obwieszczenie Burmistrza Ścinawy

Email Drukuj PDF

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ścinawa

Więcej…

Pismo Sekretarza w sprawie diet radnych

Email Drukuj PDF

Poniżej przedstawiamy Państwu Pismo Sekretarza Miasta i Gminy Ścinawa Pana Jana Przybylskiego skierowane do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ścinawie w sprawie niewypłacenia diet radnym.

Poprawiony: czwartek, 26 listopada 2009 11:00 Więcej…

Podziękowania

Email Drukuj PDF

Burmistrz Ścinawy oraz Dyrektor Centrum Kultury i Turystyki w Ścinawie składają serdeczne podziękowania Panu Mariuszowi Pajdzie ? Kierownikowi Portu Uraz, oraz pracownikom Portu Uraz za okazaną pomoc i włączenie się w organizację niecodziennej imprezy, jaką było "Odrzańskie Pożegnanie Lata 2009", które odbyło się w niedzielę 30 sierpnia b.r. w porcie w Ścinawie.

Poprawiony: poniedziałek, 07 września 2009 21:57 Więcej…

ZGK ogłasza nabór na stanowisko głównej księgowej

Email Drukuj PDF

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ścinawie ogłasza nabór na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze - głównej księgowej

Poprawiony: wtorek, 24 listopada 2009 14:14 Więcej…

Odkomarzania c.d.

Email Drukuj PDF

Sesja zwołana w trybie pilnym na wniosek burmistrza odbędzie się w czwartek 23lipca 2009 roku. Na sesji radni mają dokonać na wniosek burmistrza przesunięć w budżecie i zabezpieczyć środki finansowe na odkomarzanie.

Więcej…

Zawiadomienie o LXXV sesji Rady Miejskiej

Email Drukuj PDF

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr142, poz.1591 ze zm.) zwołuję w dniu 26 listopada 2009r. /czwartek/ o godz. 8.00 LXXV sesję Rady Miejskiej w Ścinawie z następującym porządkiem obrad:

Poprawiony: czwartek, 26 listopada 2009 11:11 Więcej…

Burmistrz zaprasza na spotkanie

Email Drukuj PDF

Burmistrz Ścinawy Pan Andrzej Holdenmajer zaprasza wszystkich mieszkańców ulic Reymonta, Słowackiego i Kilińskiego oraz pozostałych zainteresowanych sprawą realizacji gminnego zadania inwestycyjnego występującego pn. ? Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej, nawierzchni ulic, chodników ? ulice Kilińskiego, Reymonta, Słowackiego w Ścinawie" na informacyjno - konsultacyjne spotkanie, które odbędzie się 23 kwietnia 2009 roku o godz. 16.30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa.

Więcej…

Czy radni Ścinawy popieraja prywatyzację KGHM?

Email Drukuj PDF

W dniu 19 listopada br. odbędzie się kolejna już sesja zwołana na wniosek Burmistrza Ścinawy Pana Andrzeja Holdenmajera w trybie pilnym. Po raz kolejny radni staną przed dylematem podjęcia uchwały wyrażającej sprzeciw dla prywatyzacji KGHM "Polska Miedź".

Poprawiony: wtorek, 17 listopada 2009 09:15 Więcej…

XLVIII Sesja Rady Miejskiej

Email Drukuj PDF

W dniu 13 marca 2009 roku, w sali konferencyjnej urzędu miasta i Gminy Ścinawa odbyła się sesja Rady Miejskiej w Ścinawie zwołana w trybie pilnym przez Burmistrza Ścinawy. Na sesji było 12 radny. W porządku obrad znalazły się 3 pilne uchwały do podjęcia:

Więcej…

Zbieramy zużyte baterie

Email Drukuj PDF

Urząd Miasta i Gminy w Ścinawie podjął współpracę z Organizacją Odzysku REBA S.A., mającą swoją siedzibę w Warszawie przy ulicy Kubickiego 19, 02-954 Warszawa.

Poprawiony: poniedziałek, 09 listopada 2009 09:14 Więcej…

Urząd Miasta i Gminy w Ścinawie informuje

Email Drukuj PDF

Informujemy, że w Wigilię ? środa, 24. 12. 2008 r., Urząd Miasta i Gminy Ścinawa czynny będzie do godz. 13.00, natomiast w Sylwestra ? środa, 31. 12. 2008 r., sprawy w ścinawskim magistracie będzie można załatwiać do godz. 14.00

Poprawiony: poniedziałek, 22 grudnia 2008 12:52 Więcej…

Zawiadomienie o LXXIV sesji Rady Miejskiej

Email Drukuj PDF

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr142, poz.1591 ze zm./ oraz § 5 ust. 3 Regulaminu Rady Miejskiej stanowiącego załącznik nr 5 do Statutu Miasta i Gminy Ścinawa uchwalonego uchwałą nr VII/65/2003 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 12 czerwca 2003 r. ze zm. zwołuję w trybie pilnym w dniu 5 listopada 2009r. /czwartek/ o godz. 10:00 LXXIV sesję Rady Miejskiej w Ścinawie z następującym porządkiem obrad:

Więcej…

Używanie materiałów i wyrobów pirotechnicznych

Email Drukuj PDF
fajerwerki

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Nr 21 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie ograniczeń w używaniu materiałów i wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa dolnośląskiego zabrania się używania:

Więcej…

Zawiadomienie o LXXIII sesji Rady Miejskiej

Email Drukuj PDF

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr142, poz.1591 ze zm.) zwołuję w dniu 29 października 2009r. /czwartek/ o godz. 8:00 LXXIII sesję Rady Miejskiej w Ścinawie z następującym porządkiem obrad:

Poprawiony: piątek, 23 października 2009 20:05 Więcej…

Burmistrz Ścinawy działał zgodnie z prawem

Email Drukuj PDF

W piątek 05. 12. 2008 r. przed lubińskim sądem odbyła się rozprawa w związku ze zwolnieniem pracownicy ze ścinawskiego Urzędu. O sprawie było głośno, gdyż mocno zaangażowali się w nią ścinawscy radni. Przewodniczący Rady Miejskiej w Ścinawie Jan Kotapka złożył w tej sprawie doniesienie do Prokuratury Rejonowej w Lubinie, pod którym podpisało się trzynastu radnych.

Więcej…

Zawiadomienie o sesji

Email Drukuj PDF

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr142, poz.1591 ze zm./ oraz § 5 ust. 3 Regulaminu Rady Miejskiej stanowiącego załącznik nr 5 do Statutu Miasta i Gminy Ścinawa uchwalonego uchwałą nr VII/65/2003 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 12 czerwca 2003 r. ze zm.zwołuję w trybie pilnym w dniu 21 października 2009r. /środa/ o godz. 15.00 LXXIII sesję Rady Miejskiej w Ścinawie z następującym porządkiem obrad:

Więcej…

Wyjaśnienie do artykułu Kuriera Powiatowego ?Ktoś coś zaniedbał?

Email Drukuj PDF

W związku z artykułem red. Dariusza Szymachy pt. ?Ktoś coś zaniedbał? który ukazał się w Kurierze Powiatowym nr 15 pragnę wyjaśnić, że inwestycja budowy kanalizacji sanitarnej na osiedlu Klasztorne w Ścinawie będzie realizowana i w piątek 12 grudnia otrzymaliśmy pozwolenie na budowę wydane przez Starostwo Powiatowe w Lubinie, o które wystąpiliśmy 9 października 2008 r.

Poprawiony: poniedziałek, 15 grudnia 2008 19:09 Więcej…

Wypełnianie powołania zamiast tupania nóżkami

Email Drukuj PDF

Panie i Panowie Radni! Jaka radość! Zrozumieliście w końcu, że zostaliście do czegoś przez społeczeństwo powołani. To już sukces! Wprawdzie nie precyzujecie do czego, ale sama świadomość to już coś!

Poprawiony: poniedziałek, 28 września 2009 17:56 Więcej…

Ogłoszenie Burmistrza Ścinawy

Email Drukuj PDF

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku ? Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U.z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zmianami) zawiadamiam o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Farma wiatrowa Niemstów?, składającej się z 22 turbin wiatrowych o mocy 44 MW, przewidzianego do realizacji na działkach o nr ew. 2/1, 2/2, 2/3, 5/3, obręb Parszowice, 5, 573, 617, 223 obręb Wielowieś, 11, 45 obręb Redlice oraz 666/2, 495/7, 569, 563, 574, 642, 621, 614 obręb Niemstów.

Więcej…

Gmina Ścinawa i jej Mieszkańcy obojętni radnym

Email Drukuj PDF

W związku z brakiem zaangażowania się Państwa, jako Radnych w rozwiązywanie żywotnych spraw Gminy, związanych z niemożnością realizacji zaleceń Państwowego Inspektora Sanitarnego, polegających na remoncie sali gimnastycznej w Gimnazjum Publicznym w Ścinawie.

Więcej…

Uchwały podjęte na ostatniej sesji Rady Miejskiej

Email Drukuj PDF

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Ścinawie, która odbyła się dnia 26 września 2008 r. rozpatrzono projekty uchwał i podjęto uchwały w sprawie:

Poprawiony: poniedziałek, 06 października 2008 14:58 Więcej…

Zawiadomienie o sesji

Email Drukuj PDF

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr142, poz.1591 ze zm./ oraz § 5 ust. 3 Regulaminu Rady Miejskiej stanowiącego załącznik nr 5 do Statutu Miasta i Gminy Ścinawa uchwalonego uchwałą nr VII/65/2003 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 12 czerwca 2003 r. ze zm.nzwołuję bw trybie pilnym w dniu 27 sierpnia 2009r. /czwartek/ o godz. 16.00 LXVII sesję Rady Miejskiej w Ścinawie z następującym porządkiem obrad:

Więcej…

Pomoc dla rolników dotkniętych suszą

Email Drukuj PDF

INFORMACJA w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez suszę lub huragan w 2008 r.

Poprawiony: czwartek, 02 października 2008 19:23 Więcej…

Narkotyk kultury

Email Drukuj PDF

"Milczenie jest złotem" mówi stara maksyma, ale milczenie wobec dziejącego się zła złotem na pewno nie jest, dlatego pozwalam sobie zabrać głos w publicznej dyskusji na temat roli jaką odgrywa obecna Rada Miasta i Gminy w Ścinawie.

Więcej…

Strona 1 z 4

 

Biblioteka poleca

Houston, mamy problem

Houston, mamy problem - Katarzyna Grochola

Bohaterem powieści jest Jeremiasz, sympatyczny i błyskotliwy trzydziestodwulatek, który znalazł się na tzw. życiowym zakręcie. est piekielnie zdolnym operatorem filmowym, ale okazał się zbyt prawy i bezkompromisowy, by w filmie. Nie ma pracy, przędzie więc cienko, a kredyt za mieszkanie spłacać trzeba ...

Więcej o książce
Szelmostwa niegrzecznej dziewczynki

Opowiem ci o wolności - Holewiński Wacław

Gdy we wrześniu 1939 roku nazistowskie Niemcy zaatakowały Polskę, Maria Nachtman i Walentyna Stempkowska były młodymi, naiwnymi, rozmarzonymi dziewczynami. Choć zupełnie sobie obce, podzieliły podobny los ...

Więcej o książce

Tłumacz (Your Language)

English Arabic Bulgarian Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch Finnish French German Greek Hindi Italian Japanese Korean Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Spanish Swedish Catalan Filipino Hebrew Indonesian Latvian Lithuanian Serbian Slovak Slovenian Ukrainian Vietnamese Albanian Estonian Galician Hungarian Maltese Thai Turkish