Wednesday, May 27th

Ostania aktualizacja:04:07:16 AM GMT

Jesteś tutaj: Urząd MIasta i Gminy Ścinawa

Urząd MIasta i Gminy Ścinawa

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, w skład której wchodzą działka gruntu oznaczona numerem ewidencyjnym 342/34 w obrębie 2 miasta Ścinawy

Email Drukuj PDF

Zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j.Dz.U.2014.1490) informuje się, że w dniu 30 kwietnia 2015r. przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, w skład której wchodzą działka gruntu oznaczona numerem ewidencyjnym 342/34 w obrębie 2 miasta Ścinawy o pow. 0,0012 ha, zabudowana budynkiem gospodarczym oraz działka gruntu oznaczona numerem ewidencyjnym nr 342/35 w obr.2 miasta Ścinawy o pow. 0,0018 ha, zabudowana budynkiem gospodarczym, z równoczesnym ustanowieniem na nieruchomości nr 342/37 obr.2 miasta Ścinawy nieodpłatnej służebności gruntowej przechodu i przejazdu na rzecz nieruchomości, w skład której wchodzą działki nr 342/34 i 342/35 w obr.2 miasta Ścinawy, w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej. Dla nieruchomości Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lubinie prowadzi księgę wieczystą numer LE1U/00018209/8.

Poprawiony: wtorek, 12 maja 2015 12:38 Więcej…

Komunikat Burmistrza Ścinawy

Email Drukuj PDF

KOMUNIKAT BURMISTRZA ŚCINAWY o treningu systemu powszechnego ostrzegania o zagrożeniach uderzeniami z powietrza. Informuję, że w związku z zarządzonym przez Wojewodę Dolnośląskiego treningiem systemu powszechnego ostrzegania o zagrożeniach uderzeniami

Poprawiony: wtorek, 19 maja 2015 15:02 Więcej…

Międzynarodowy Dzień Strażaka

Email Drukuj PDF

Strażacy swoje święto obchodzą 4 maja w Dzień Świętego Floriana - męczennika, któremu przypisywano obok funkcji wojskowych, dowodzenie oddziałem gaśniczym. Według legendy, ocalił płonącą wioskę jednym wiadrem wody. Dzień Strażaka w Polsce od 2003 roku obchodzony jest jako święto zawodowe ustanowione przez Sejm RP, przy nowelizacji ustawy o Państwowej Straży Pożarnej z 1991 roku. Dodano wówczas artykuł 30 a, który ustanawia Dzień Strażaka. W Polsce świętuje w tym dniu zarówno Państwowa, jak i Ochotnicza Straż Pożarna.

Więcej…

Znamy skład komisji stałych rady

Email Drukuj PDF

Podczas ostatniej sesji, która odbyła się 8 grudnia ścinawscy radni podzielili się pracami w komisjach: rewizyjnej; budżetu, finansów i strategii gospodarczej; gospodarki, mienia i bezpieczeństwa publicznego; rolnictwa, ochrony środowiska i przyrody oraz zdrowia, pomocy społecznej, oświaty, kultury i sportu.

Więcej…

Akcja "Weź paragon"

Email Drukuj PDF

Na prośbę Naczelnika Urzędu Skarbowego w Lubinie umieszczamy poniższą informację dotyczącą prowadzonej akcji „Weź paragon”. Akcja ta ma na celu rozpowszechnienie obowiązków i praw podatników.

Poprawiony: czwartek, 17 lipca 2014 13:41 Więcej…

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości w skład której wchodzą działki oznaczone numerami geodezyjnymi 481/14 i 481/15, w obrębie 2 miasta Ścinawy

Email Drukuj PDF

Zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j.Dz.U.2014.1490) informuje się, że w dniu 30 kwietnia 2015r. przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości o pow. 0,0892 ha, skład której wchodzą działki oznaczone numerami geodezyjnymi 481/14 o pow. 0,0530 ha i 481/15 o pow. 0,0362 ha., w obrębie 2 miasta Ścinawy, przy ulicy Klasztornej, dla której Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lubinie prowadzi księgę wieczystą numer LE1U/00018825/2.

Poprawiony: wtorek, 12 maja 2015 12:35 Więcej…

Nagroda Miasta i Gminy Ścinawa

Email Drukuj PDF

Na ostatniej, już VIII sesji Rady Miejskiej przyjęto uchwałę w sprawie wyboru Rady Nominacyjnej, która powoływana jest w celu opiniowania wniosków o przyznanie Nagrody Miasta i Gminy Ścinawa.

Poprawiony: czwartek, 07 maja 2015 08:08 Więcej…

Burmistrz zdradza swoje plany

Email Drukuj PDF

Ścinawa ma już budżet. Na ostatniej sesji radni przyjęli dokument, wskazując najważniejsze inwestycje do realizacji w 2015 roku. – Mimo że nie jest to budżet naszych marzeń, a środki są mocno ograniczone, na pewno zrealizujemy wszystkie zaplanowane inwestycje – zapewnia burmistrz Krystian Kosztyła.

Poprawiony: środa, 11 lutego 2015 12:25 Więcej…

Komunikat

Email Drukuj PDF
Zakład Gospodarki Komunalnej w Ścinawie informuje, że w dniu 13 czerwca 2014 r. od godz. 14.00 do godz. 19.00 nastąpi przerwa w dostawie wody przy ul. Legnickiej i Lubińskiej z powodu awarii wodociągu. Za utrudnienia przepraszamy.
Poprawiony: piątek, 13 czerwca 2014 14:46

Sesja budżetowa

Email Drukuj PDF

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. Nr142, poz.594 ze zm.) zwołuję w dniu 30 grudnia 2013r o godz. 17.30 LXXXVI sesję Rady Miejskiej w Ścinawie z następującym porządkiem obrad:

Więcej…

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 376/14 w obrębie 2 miasta Ścinawy

Email Drukuj PDF

Zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j.Dz.U.2014.1490) informuje się, że w dniu 29 kwietnia 2015r. przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 376/14 o pow. 0,0022 ha, w obrębie 2 miasta Ścinawy, dla której Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lubinie prowadzi księgę wieczystą numer LE1U/00032884/7.

Więcej…

Ponowne wybory Zarządu Osiedla Nr 1

Email Drukuj PDF

Szanowni Mieszkańcy, zgodnie ze Statutem Osiedla Nr 1 uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 30 grudnia 2008 r. uprzejmie informujemy, że w dniu 04 maja b.r. (poniedziałek) o godzinie 17:30 w sali widowiskowej Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie odbędą się ponowne wybory przedstawicieli Zarządu Osiedla Nr 1, który swoim zasięgiem obejmuje następujące ulice: Akacjowa, Chobieńska, Cisowa, Głogowska, Grunwaldzka, Hoża, Kilińskiego, Klonowa, Kołomłyńska, Kościelna, Kościuszki, Legnicka, Leśna, Lubińska, Ogrodowa, Orla, Plac Kościelny, Reymonta, Robotnicza, Różana, Rynek, Sienkiewicza, Słowackiego, Spacerowa, Stefana Batorego, Szeroka, Szkolna, Topolowa, Wesoła, Wiśniowa, Wita Stwosza, Witosa, Zgody, Łąkowa, 1 Maja. Prosimy mieszkańców o przybycie.

Poprawiony: czwartek, 30 kwietnia 2015 10:04 Więcej…

Będzie zarabiał mniej

Email Drukuj PDF

Na trzeciej sesji tej kadencji ścinawscy radni podęli uchwałę w sprawie wynagrodzenia tutejszego burmistrza. Krystian Kosztyła będzie zarabiał mniej niż jego poprzednik. Ma krótszy staż pracy, więc jego dodatek stażowy jest o połowę mniejszy niż poprzedniego włodarza – Andrzeja Holdenmajera.

Więcej…

Zawiadomienie o LXXVI Sesji Rady Miejskiej

Email Drukuj PDF

Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr142, poz.1591 ze zm.) zwołuję w dniu 27 sierpnia 2013r o godz. 16.00 LXXVI sesję Rady Miejskiej w Ścinawie z następującym porządkiem obrad:

Poprawiony: piątek, 23 sierpnia 2013 09:05 Więcej…

Wycinka drzew: Jak zrobić to legalnie?

Email Drukuj PDF

Tymczasem uzyskanie pozwolenia na legalną wycinkę drzew jest bardzo proste i można uzyskać je w urzędzie gminy. Usunięcie drzew lub krzewów z terenu własnej nieruchomości może nastąpić zgodnie z prawem po uzyskaniu zezwolenia, które wydaje  burmistrz na wniosek osoby uprawnionej. Wniosek może złożyć:

Poprawiony: poniedziałek, 20 sierpnia 2012 07:43 Więcej…

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 376/16 w obrębie 2 miasta Ścinawy

Email Drukuj PDF

Zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j.Dz.U.2014.1490) informuje się, że w dniu 29 kwietnia 2015r. przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 376/16 o pow. 0, 0024 ha, w obrębie 2 miasta Ścinawy, dla której Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lubinie prowadzi księgę wieczystą numer LE1U/00032884/7.

Więcej…

PSZOK w sobotę nieczynny

Email Drukuj PDF

Burmistrz Ścinawy informuje, że w dniu 2 maja tj. sobota- Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Wrocławskiej 17 w Ścinawie będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.

Więcej…

Krystian Kosztyła nowym burmistrzem

Email Drukuj PDF

Drugą turę wyborów na burmistrza wygrał Krystian Kosztyła. Na Krystiana Kosztyłę zagłosowało 56,49 procent mieszkańców (2641 głosów), natomiast Andrzej Holdenmajer, który do tej pory piastował stanowisko burmistrza Ścinawy, otrzymał 43,51 procent głosów (2034 głosy).

Więcej…

Sesja w Porcie

Email Drukuj PDF

Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz.594). zwołuję w dniu 09 sierpnia 2013 r. /piątek/ o godz. 19.00 LXXV sesję Rady Miejskiej w Ścinawie z następującym porządkiem obrad:

Poprawiony: czwartek, 08 sierpnia 2013 20:18 Więcej…

Wymień dowód osobisty – kiedy i jak

Email Drukuj PDF

Nieaktualny dowód osobisty może sprawić sporo kłopotów – w urzędach, bankach albo za granicą, jeśli pojedziemy akurat bez paszportu.

Poprawiony: piątek, 17 sierpnia 2012 08:56 Więcej…

Zmiana godziny warsztatu kończącego

Email Drukuj PDF

Szanowni Mieszkańcy! W związku z opracowywaną Strategią Miasta i Gminy Ścinawa zaplanowano cykl warsztatów przygotowanych przez Stowarzyszenie LGD Kraina Łęgów Odrzańskich.

Poprawiony: czwartek, 30 kwietnia 2015 11:45 Więcej…

Wykaz nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 430/27 w obrębie 2 miasta Ścinawy

Email Drukuj PDF

Zarządzenie Nr G/103/2015 Burmistrza Ścinawy z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 430/27 w obrębie 2 miasta Ścinawy, przeznaczonej do sprzedaży

Poprawiony: środa, 29 kwietnia 2015 07:29 Więcej…

Oświadczenie Burmistrza Ścinawy

Email Drukuj PDF

W związku z brakiem profesjonalizmu ze strony TVL Sp. z o.o. nie jestem zainteresowany uczestnictwem w debacie telewizyjnej. Byłem pewien, iż warunki udziału w debacie zostaną ustalone nie tylko z moim kontrkandydatem, ale i ze mną. Byłem również święcie przekonany, że będzie ona emitowana na żywo.

Poprawiony: czwartek, 27 listopada 2014 14:23 Więcej…

Zawiadomienie o LXIX Sesji Rady Miejskiej

Email Drukuj PDF

Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr142, poz.1591 ze zm.) zwołuję w dniu 13 czerwca 2013 r. /czwartek/ o godz. 16.00 LXIX sesję Rady Miejskiej w Ścinawie z następującym porządkiem obrad:

Więcej…

Zezwolenie na sprzedaż alkoholi

Email Drukuj PDF

Na prowadzenie sprzedaży, zarówno detalicznej jak i hurtowej, napojów alkoholowych przedsiębiorca powinien mieć zezwolenie (zwane potocznie „koncesją na alkohol”). Wydawanie pozwoleń reguluje ustawa.

Poprawiony: czwartek, 16 sierpnia 2012 09:33 Więcej…

Bezpłatne szkolenie w zakresie wsparcia ze środków UE

Email Drukuj PDF

Burmistrz Ścinawy zaprasza na bezpłatne szkolenie w zakresie instrumentów wsparcia ze środków unijnych i krajowych na lata 2014-2020, adresowane do przedsiębiorców i otoczenia biznesu.

Więcej…

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości 171/8 i 171/9 w obrębie 2 miasta Ścinawy

Email Drukuj PDF

Burmistrz Ścinawy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości o pow. 0,1418 ha, w skład której wchodzą działki oznaczone numerami ewidencyjnymi 171/8 o pow. 0, 0694 ha i 171/9 o pow. 0, 0724 ha, w obrębie 2 miasta Ścinawy

Więcej…

Strona 1 z 24