Saturday, Aug 30th

Ostania aktualizacja:09:22:48 AM GMT

Jesteś tutaj: Urząd MIasta i Gminy Ścinawa

Urząd MIasta i Gminy Ścinawa

Strażacy dziękują za pomoc

Email Drukuj PDF

Poniżej przedstawiamy podziękowania dla Burmistrza Ścinawy Andrzeja Holdenmajera od Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy bryg. mar inż, Adama Koniecznego za zaangażowanie i nieocenioną pomoc w ratowaniu bardzo dużej wartości materialnej lasów, płodów rolnych oraz środowiska naturalnego.

Więcej…

Demonstracja: Stop kolejnym odkrywkom!

Email Drukuj PDF

Mieszkańcy i rolnicy obszarów zagrożonych budową kopalni odkrywkowych zaprotestują przed siedzibą PAK KWB Konin S.A w Kleczewie woj. wielkopolskie, przeciwko nowym odkrywkom węgla brunatnego. Demonstrujący domagają się zaprzestania budowy w Wielkopolsce i na Kujawach kolejnych kopalni odkrywkowych, które degradują środowisko i negatywnie oddziałują na rolnictwo (między innymi poprzez osuszanie terenu). Przeciwnicy odkrywek domagają się naprawienia wyrządzonych do tej pory szkód i rzetelnych raportów dotyczących oddziaływania odkrywek, wykonanych przez niezależne ośrodki naukowe. W demonstracji wezmą udział również działacze Greenpeace, którzy wspierają protest mieszkańców. Z kolei 23 sierpnia w Gubinie (woj. lubuskie) będzie miała miejsce międzynarodowa akcja "Łańcuch ludzi STOP odkrywce". Data: 07.08.2014 godz. 10:00-12:00 Miejsce: Kleczew (woj. wielkopolskie), ul. 600-lecia 9, przed siedzibą PAK KWB Konin S.A.

 

Poprawiony: piątek, 08 sierpnia 2014 21:26

Akcja "Weź paragon"

Email Drukuj PDF

Na prośbę Naczelnika Urzędu Skarbowego w Lubinie umieszczamy poniższą informację dotyczącą prowadzonej akcji „Weź paragon”. Akcja ta ma na celu rozpowszechnienie obowiązków i praw podatników.

Poprawiony: czwartek, 17 lipca 2014 13:41 Więcej…

Informacja o wynikach przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej 137/2 w obr.2 miasta Ścinawy

Email Drukuj PDF

Zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr207, poz.2108 ze zm.) informuje się, że w dniu 18 czerwca 2014r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 137/2 o pow. 0,0625 ha w obr.2 miasta Ścinawy przy ulicy Lubińskiej, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lubinie prowadzi księgę wieczystą numer KW LE1U/00018256/2, z równoczesnym ustanowieniem na nieruchomości nr 137/1 w obr.2 miasta Ścinawy w miejscu wskazanym na mapie z projektem podziału nieruchomości stanowiącej załącznik do decyzji Nr GG.6831.12.2013 Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 3 października 2013r. zatwierdzającej podział działki nr 137 w obrębie 2 miasta Ścinawy nieodpłatnej służebności przechodu i przejazdu na rzecz nieruchomości nr 137/2 w obr.2 miasta Ścinawy, w celu zapewnienia dla nieruchomości nr 137/2 w obr.2 miasta Ścinawy dostępu do drogi publicznej.

Więcej…

Sesja budżetowa

Email Drukuj PDF

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. Nr142, poz.594 ze zm.) zwołuję w dniu 30 grudnia 2013r o godz. 17.30 LXXXVI sesję Rady Miejskiej w Ścinawie z następującym porządkiem obrad:

Więcej…

Zwrot podatku akcyzowego

Email Drukuj PDF

Przypominamy producentom rolnym posiadającym użytki rolne na terenie Miasta i Gminy Ścinawa o zbliżającym się terminie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w ramach limitu na 2014 rok.

Poprawiony: środa, 06 sierpnia 2014 08:32 Więcej…

Czas żniw ... przyjmijcie życzenia

Email Drukuj PDF

Drodzy rolnicy przy okazji tegorocznych żniw życzę Wam oraz Waszym rodzinom przede wszystkim zdrowia, bezpiecznej pracy oraz satysfakcji z uzyskanych plonów. Życzę Wam również wytrwałości w codziennej pracy, oby zawsze spotykała się ona z życzliwością innych. Przyjmijcie proszę moje wyrazy uznania za ogromny trud i wysiłek wkładany podczas tegorocznych żniw. Niech Bóg Wam błogosławi w Waszej ciężkiej pracy!

Poprawiony: niedziela, 20 lipca 2014 13:00 Więcej…

Komunikat

Email Drukuj PDF
Zakład Gospodarki Komunalnej w Ścinawie informuje, że w dniu 13 czerwca 2014 r. od godz. 14.00 do godz. 19.00 nastąpi przerwa w dostawie wody przy ul. Legnickiej i Lubińskiej z powodu awarii wodociągu. Za utrudnienia przepraszamy.
Poprawiony: piątek, 13 czerwca 2014 14:46

Informacja o wynikach przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej 116/15 w obr.2 miasta Ścinawy

Email Drukuj PDF

Zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr207, poz.2108 ze zm.) informuje się, że w dniu 28 maja 2014r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 116/15 o pow. 0,0100 ha w obr.2 miasta Ścinawy przy ulicy Lubińskiej, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lubinie prowadzi księgę wieczystą numer KW LE1U/00018305/1.

Poprawiony: poniedziałek, 09 czerwca 2014 09:24 Więcej…

Zawiadomienie o LXXVI Sesji Rady Miejskiej

Email Drukuj PDF

Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr142, poz.1591 ze zm.) zwołuję w dniu 27 sierpnia 2013r o godz. 16.00 LXXVI sesję Rady Miejskiej w Ścinawie z następującym porządkiem obrad:

Poprawiony: piątek, 23 sierpnia 2013 09:05 Więcej…

Trening akustycznego systemu ostrzegania mieszkańców

Email Drukuj PDF

Burmistrz Ścinawy informuje, że w dniu 1 sierpnia 2014r. na terenie miasta i gminy Ścinawa przeprowadzony zostanie trening systemu wczesnego ostrzegania.

Poprawiony: czwartek, 31 lipca 2014 10:14 Więcej…

Informacja o wynikach przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej 116/14 w obr.2 miasta Ścinawy

Email Drukuj PDF

Zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr207, poz.2108 ze zm.) informuje się, że w dniu 28 maja 2014r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 116/14 o pow. 0,0364 ha w obr.2 miasta Ścinawy przy ulicy Lubińskiej, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lubinie prowadzi księgę wieczystą numer KW LE1U/00018305/1.

Poprawiony: poniedziałek, 09 czerwca 2014 09:24 Więcej…

Kłamstwa Piotra Krażewskiego

Email Drukuj PDF

Społeczeństwo Ścinawy i okolic zostało nakarmione kolejnym "newsem" dotyczącym moich delegacji. Tym razem w wykonaniu, znanego z ostrej krytyki poczynań poprzedniej burmistrz, Piotra Krażewskiego. W swoim artykule "Burmistrz na "patrolu" nie tylko mija się z prawdą, ale celowo okłamuje społeczeństwo, przypominając tym samym, że ruszyła brudna kampania wyborcza oparta na znanym już cynicznym stylu Piotra Krażewskiego. Kłamliwe jest też stwierdzenie, że "najczęściej pojawiają się delegacje dotyczące codziennego objazdu po Ścinawie". Delegacje z objazdu po Ścinawie rozliczane były sporadycznie.

Poprawiony: piątek, 25 kwietnia 2014 23:08 Więcej…

Sesja w Porcie

Email Drukuj PDF

Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz.594). zwołuję w dniu 09 sierpnia 2013 r. /piątek/ o godz. 19.00 LXXV sesję Rady Miejskiej w Ścinawie z następującym porządkiem obrad:

Poprawiony: czwartek, 08 sierpnia 2013 20:18 Więcej…

Wycinka drzew: Jak zrobić to legalnie?

Email Drukuj PDF

Tymczasem uzyskanie pozwolenia na legalną wycinkę drzew jest bardzo proste i można uzyskać je w urzędzie gminy. Usunięcie drzew lub krzewów z terenu własnej nieruchomości może nastąpić zgodnie z prawem po uzyskaniu zezwolenia, które wydaje  burmistrz na wniosek osoby uprawnionej. Wniosek może złożyć:

Poprawiony: poniedziałek, 20 sierpnia 2012 07:43 Więcej…

Działania prewencyjne PIP oraz DODR w Lubinie

Email Drukuj PDF

W trosce o bezpieczeństwo podczas prac żniwnych Państwowa Inspekcja Pracy oraz Powiatowy Zespół Doradców DODR w ramach planowych działań prewencyjnych przeprowadza spotkania z rolnikami o przestrzeganiu zasad BHP podczas tegorocznych prac żniwnych i zapewnienia bezpieczeństwa dorosłym i dzieciom.

Poprawiony: niedziela, 20 lipca 2014 12:58 Więcej…

Informacja o wynikach przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej 102/8 w obr.2 miasta Ścinawy

Email Drukuj PDF

Zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr207, poz.2108 ze zm.) informuje się, że w dniu 28 maja 2014r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 102/8 o pow. 0, 0387 ha w obr.2 miasta Ścinawy przy ulicy Lubińskiej, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lubinie prowadzi księgę wieczystą numer KW LE1U/00018937/0.

Do przetargu dopuszczono 3 osoby- Jana Chocholak, Piotra Skrzypickiego i Adama Świercz.

Nie było osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 6400 zł.

Najwyższa cena osiągnięta w wyniku przetargu wyniosła 16 000 zł.

Nabywcą nieruchomości zostali Piotr Skrzypicki i Adam Świercz na cele prowadzonej działalności gospodarczej, którzy za nieruchomość zaoferowali cenę 16 000 zł.

Wywiad z Burmistrzem Ścinawy

Email Drukuj PDF

Co uważa Pan za swój największy sukces w ciągu swoich 7,5 lat pełnienia funkcji Burmistrza Ścinawy?

Poprawiony: piątek, 18 kwietnia 2014 07:51 Więcej…

Zawiadomienie o LXIX Sesji Rady Miejskiej

Email Drukuj PDF

Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr142, poz.1591 ze zm.) zwołuję w dniu 13 czerwca 2013 r. /czwartek/ o godz. 16.00 LXIX sesję Rady Miejskiej w Ścinawie z następującym porządkiem obrad:

Więcej…

Wymień dowód osobisty – kiedy i jak

Email Drukuj PDF

Nieaktualny dowód osobisty może sprawić sporo kłopotów – w urzędach, bankach albo za granicą, jeśli pojedziemy akurat bez paszportu.

Poprawiony: piątek, 17 sierpnia 2012 08:56 Więcej…

Świetlica w Dziewinie jak marzenie!

Email Drukuj PDF

Marzenie mieszkańców Dziewina staje się rzeczywistością. Jeszcze w tym roku rozpocznie się budowa świetlicy wiejskiej w Dziewinie. Gmina właśnie otrzymała pozwolenie na budowę. Prowadzona inwestycja będzie współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 w kwocie 79 605 zł. Długo oczekiwana świetlica wiejska będzie miejscem spotkań mieszkańców. Tam prowadzona będzie również działalność kulturalna wsi. Wielka aktywność mieszkańców oraz Stowarzyszenia „Aktywny Dziewin” spowodowała, że warto jest wybudować świetlicę w Dziewinie. Stowarzyszenie aktywnie pobudza do działania lokalną społeczność organizując każdego roku plenery artystyczne pn. „Dziewin Dolnośląski – Kazimierz Dolny nad Odrą”. Wnętrze świetlicy na pewno przyozdobią dzieła wybitnych artystów biorących udział w plenerze. Na nową świetlicę mieszkańcy Dziewina czekali od lat – wizualizacja świetlicy pokazuje, że naprawdę było warto!

Poprawiony: sobota, 05 lipca 2014 18:25 Więcej…

Wykaz nieruchomości nr 491/13 w obr. 2 Ścinawy

Email Drukuj PDF

Zarządzenie Nr G/102/2014 Burmistrza Ścinawy z dnia 30 maja 2014r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 491/13 w obr.2 miasta Ścinawy, przeznaczonej do sprzedaży, na współwłasność, w udziałach 543/1000, 130/1000, 273/1000, 54/1000,

Więcej…

Oświadczenie Burmistrza Ścinawy

Email Drukuj PDF

Dlaczego znany dziennikarz Andrzej Lampart z TVP Wrocław kłamie i poniża moją osobę? Czy otrzymał zlecenie na wykonanie reportażu?

Poprawiony: środa, 16 kwietnia 2014 08:05 Więcej…

Zawiadomienie o LXVII Sesji Rady Miejskiej

Email Drukuj PDF

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr142, poz.1591 ze zm.) zwołuję w dniu 29 maja 2013 r. /środa/ o godz. 16.00 LXVII sesję Rady Miejskiej w Ścinawie z następującym porządkiem obrad:

Poprawiony: czwartek, 23 maja 2013 09:29 Więcej…

Zezwolenie na sprzedaż alkoholi

Email Drukuj PDF

Na prowadzenie sprzedaży, zarówno detalicznej jak i hurtowej, napojów alkoholowych przedsiębiorca powinien mieć zezwolenie (zwane potocznie „koncesją na alkohol”). Wydawanie pozwoleń reguluje ustawa.

Poprawiony: czwartek, 16 sierpnia 2012 09:33 Więcej…

Nabór wniosków w kolejnej, XIV edycji konkursu stypendialnego "zDolny Śląsk"

Email Drukuj PDF

Trwa nabór wniosków stypendialnych w XIV edycji Konkursu Stypendialnego "zDolny Śląsk" Fundacji Edukacji Międzynarodowej. Osoby zainteresowane otrzymaniem stypendium "zDolny Śląsk" na rok szkolny 2014/2015 powinny wypełnić odpowiedni dla swojego typu szkoły "Wniosek o przyznanie stypendium" i wysłać pocztą wraz z wymaganymi załącznikami do 29 SIERPNIA 2014 roku na adres: Fundacja Edukacji Międzynarodowej, ul. Zielińskiego 38, 53-534 Wrocław z dopiskiem "zDolny Śląsk".

Poprawiony: czwartek, 03 lipca 2014 11:06 Więcej…

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości 119/7 obręb 2 Ścinawy

Email Drukuj PDF

Burmistrz Ścinawy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 119/7 o pow. 0,0171 ha w obrębie 2 miasta Ścinawy, przeznaczonej do sprzedaży

Poprawiony: czwartek, 05 czerwca 2014 07:12 Więcej…

Strona 1 z 21