Sunday, Apr 20th

Ostania aktualizacja:10:39:01 AM GMT

Jesteś tutaj: Urząd MIasta i Gminy Ścinawa

Urząd MIasta i Gminy Ścinawa

Wywiad z Burmistrzem Ścinawy

Email Drukuj PDF

Co uważa Pan za swój największy sukces w ciągu swoich 7,5 lat pełnienia funkcji Burmistrza Ścinawy?

Poprawiony: piątek, 18 kwietnia 2014 07:51 Więcej…

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości 116/14 obręb 2 Ścinawy

Email Drukuj PDF

Burmistrz Ścinawy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 116/14 o pow. 0,0364 ha w obrębie 2 miasta Ścinawy, przeznaczonej do sprzedaży

Więcej…

Dotacja na usuwanie wyrobów zawierających azbest

Email Drukuj PDF

Dzięki staraniom Burmistrza Ścinawy, Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Oddział w Legnicy udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest- ETAP II”. Kwota 35 740,00 zł stanowi 85% całkowitej wartości zadania, które obejmuje demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. Pozostałe 15% mieszkańcy naszej gminy, którzy złożyli deklarację udziału w Programie otrzymają z budżetu Miasta i Gminy Ścinawa.

Więcej…

Sesja budżetowa

Email Drukuj PDF

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. Nr142, poz.594 ze zm.) zwołuję w dniu 30 grudnia 2013r o godz. 17.30 LXXXVI sesję Rady Miejskiej w Ścinawie z następującym porządkiem obrad:

Więcej…

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości 116/15 obręb 2 Ścinawy

Email Drukuj PDF

Burmistrz Ścinawy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 116/15 o pow. 0,0100 ha w obrębie 2 miasta Ścinawy, przeznaczonej do sprzedaży

Więcej…

Oświadczenie Burmistrza Ścinawy

Email Drukuj PDF

Dlaczego znany dziennikarz Andrzej Lampart z TVP Wrocław kłamie i poniża moją osobę? Czy otrzymał zlecenie na wykonanie reportażu?

Poprawiony: środa, 16 kwietnia 2014 08:05 Więcej…

Rusza VII edycja projektu Moja Szansa

Email Drukuj PDF

Ruszyła kolejna edycja projektu "Moja szansa" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Zachęcamy do udziału mieszkańców Miasta i Gminy Ścinawa, zwłaszcza tych, którzy pragną odmienić swoje życie i uczynić je ciekawszym. Warunki, jakie należy spełnić aby zostać Uczestnikiem Projektu:

Więcej…

Zawiadomienie o LXXVI Sesji Rady Miejskiej

Email Drukuj PDF

Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr142, poz.1591 ze zm.) zwołuję w dniu 27 sierpnia 2013r o godz. 16.00 LXXVI sesję Rady Miejskiej w Ścinawie z następującym porządkiem obrad:

Poprawiony: piątek, 23 sierpnia 2013 09:05 Więcej…

Wycinka drzew: Jak zrobić to legalnie?

Email Drukuj PDF

Tymczasem uzyskanie pozwolenia na legalną wycinkę drzew jest bardzo proste i można uzyskać je w urzędzie gminy. Usunięcie drzew lub krzewów z terenu własnej nieruchomości może nastąpić zgodnie z prawem po uzyskaniu zezwolenia, które wydaje  burmistrz na wniosek osoby uprawnionej. Wniosek może złożyć:

Poprawiony: poniedziałek, 20 sierpnia 2012 07:43 Więcej…

Wykaz nieruchomości nr 119/7 w obr. 2 Ścinawy

Email Drukuj PDF

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 119/7 w obr.2 miasta Ścinawy, przeznaczonej do sprzedaży

Więcej…

Widoczny z daleka

Email Drukuj PDF

Gmina Ścinawa włączyła się do akcji “Widoczny z daleka”, która ma na celu poprawę poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców naszej Gminy. Akcja będzie przeprowadzona na terenie powiatu lubińskiego, ze szczególnym uwzględnieniem wiosek, których mieszkańcy ze względu na brak chodników stanowią najbardziej zagrożoną grupę uczestników ruchu. Akcja zostanie przeprowadzona od października do grudnia 2014 roku. Z budżetu Gminy Ścinawa zostały zakupione opaski odblaskowe, lampki i rękawy na rower.

Więcej…

Burmistrz Wiceprezesem

Email Drukuj PDF

W dniu 13 marca 2014 r. podczas walnego zebrania Stowarzyszenia na rzecz Miast i Gmin Nadodrzańskich, które odbyło się w Szczecinie Burmistrz Ścinawy Andrzej Holdenmajer (Dolnośląskie) został wybrany Wiceprezesem. Ścinawa wyrasta dzięki temu na kolejnego lidera w tematyce wykorzystania potencjału rzeki Odry. Podczas obrad przedstawiono również sprawozdania finansowe i merytoryczne za 2013 r. Prezesem stowarzyszenia został Marek Cebula Burmistrz Krosna Odrzańskiego (Lubuskie), a drugim wiceprezesem została dr Elżbieta Marszałek - Szczecin (Zachodniopomorskie).

Poprawiony: czwartek, 20 marca 2014 09:45 Więcej…

Sesja w Porcie

Email Drukuj PDF

Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz.594). zwołuję w dniu 09 sierpnia 2013 r. /piątek/ o godz. 19.00 LXXV sesję Rady Miejskiej w Ścinawie z następującym porządkiem obrad:

Poprawiony: czwartek, 08 sierpnia 2013 20:18 Więcej…

Wymień dowód osobisty – kiedy i jak

Email Drukuj PDF

Nieaktualny dowód osobisty może sprawić sporo kłopotów – w urzędach, bankach albo za granicą, jeśli pojedziemy akurat bez paszportu.

Poprawiony: piątek, 17 sierpnia 2012 08:56 Więcej…

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości 171/10 i 171/13 obręb 2 Ścinawy

Email Drukuj PDF

Burmistrz Ścinawy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym nr 171/10 i 171/13 położonej w obrębie 2 miasta Ścinawy

Poprawiony: piątek, 11 kwietnia 2014 10:43 Więcej…

Telefony komórkowe dla dzielnicowych

Email Drukuj PDF

Dzielnicowi z Komisariatu Policji w Ścinawie, podobnie jak pozostali dzielnicowi z powiatu lubińskiego, zostali wyposażeni przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu w telefony komórkowe. W czasie pełnienia służby dzielnicowi dostępni będą pod niżej wymienionymi numerami telefonów co powinno ułatwić mieszkańcom naszego Miasta i Gminy nawiązanie kontaktu z właściwym dzielnicowym, a co za tym idzie szybsze uzyskanie informacji i ewentualnej pomocy. Poniżej prezentuję sylwetki dzielnicowych z Komisariatu Policji w Ścinawie wraz z informacją jakie rejony oni obsługują:

Poprawiony: wtorek, 18 marca 2014 12:34 Więcej…

Nazywam się Miliard

Email Drukuj PDF

Burmistrz Ścinawy Andrzej Holdenmajer objął honorowym patronatem akcję pod nazwą “Nazywam się Miliard”, która odbędzie się 14 lutego 2014 r. o godzinie 16:00 na Lubińskich Błoniach. Akcję organizuje Stowarzyszenie Civis Europae z Lubina, ma ona charakter ogólnoświatowy (występuje pod nazwą ONE BILION RISING), bierze w niej udział ponad 200 państw, w tym Lubin już po raz drugi.

Więcej…

Zawiadomienie o LXIX Sesji Rady Miejskiej

Email Drukuj PDF

Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr142, poz.1591 ze zm.) zwołuję w dniu 13 czerwca 2013 r. /czwartek/ o godz. 16.00 LXIX sesję Rady Miejskiej w Ścinawie z następującym porządkiem obrad:

Więcej…

Zezwolenie na sprzedaż alkoholi

Email Drukuj PDF

Na prowadzenie sprzedaży, zarówno detalicznej jak i hurtowej, napojów alkoholowych przedsiębiorca powinien mieć zezwolenie (zwane potocznie „koncesją na alkohol”). Wydawanie pozwoleń reguluje ustawa.

Poprawiony: czwartek, 16 sierpnia 2012 09:33 Więcej…

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości 171/8 i 171/9 obręb 2 Ścinawy

Email Drukuj PDF

Burmistrz Ścinawy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym nr 171/8 i 171/9 położonej w obrębie 2 miasta Ścinawy

Poprawiony: czwartek, 10 kwietnia 2014 07:43 Więcej…

Upływa termin złożenia ankiety

Email Drukuj PDF

W dniu 15 marca 2014 r. (sobota) upływa termin złożenia ankiety w sprawie czołgu T-34. Postanowiłem, że tego dnia w godzinach od 8:00 do godz. 16:00 w Urzędzie Miasta i Gmina i Ścinawa mieszkańcy, którzy nie złożyli jeszcze ankiety, będą mogli to uczynić osobiście - mówi Burmistrz Ścinawy Andrzej Holdenmajer. Celowo ustanowiłem termin zakończenia akcji zbierania ankiet w sobotę tak, aby umożliwić wszystkim wypowiedzenie się w tym temacie - dodaje włodarz Ścinawy.

Poprawiony: piątek, 14 marca 2014 08:53 Więcej…

Życzenia

Email Drukuj PDF

W święta Narodzenia Pańskiego, Gdy przychodzi zamieszkać między nami, weselmy się i radujmy! Niech Boże dziecię błogosławi Ojczyznę miłą i wspiera jej siły, a nam da nadzieję, że Nowy Rok będzie Szczęśliwy.

Poprawiony: wtorek, 24 grudnia 2013 12:53 Więcej…

Zawiadomienie o LXVII Sesji Rady Miejskiej

Email Drukuj PDF

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr142, poz.1591 ze zm.) zwołuję w dniu 29 maja 2013 r. /środa/ o godz. 16.00 LXVII sesję Rady Miejskiej w Ścinawie z następującym porządkiem obrad:

Poprawiony: czwartek, 23 maja 2013 09:29 Więcej…

Zanim pomożesz - sprawdź

Email Drukuj PDF

Coraz częściej na terenie miasta i gminy prowadzone są szerokorozumiane zbiórki, poprzez, popularnie ujmując, domokrążców. Proszą o dobrowolne wpłaty na konto, ofiary do puszek kwestarskich oraz skarbon, zajmują się sprzedażą cegiełek wartościowych lub przedmiotów.

Poprawiony: piątek, 10 sierpnia 2012 16:04 Więcej…

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości 116/10 obręb 2 Ścinawy

Email Drukuj PDF

Burmistrz Ścinawy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym nr 116/10 położonej w obrębie 2 miasta Ścinawy

Poprawiony: środa, 09 kwietnia 2014 15:03 Więcej…

Dotacja na usuwanie wyrobów zawierających azbest

Email Drukuj PDF

Dzięki staraniom Burmistrza Ścinawy, Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Oddział w Legnicy udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest- ETAP II”.

Poprawiony: czwartek, 06 marca 2014 15:35 Więcej…

Obiecał i dotrzymał słowa

Email Drukuj PDF

W dniu 5 września do Burmistrza Ścinawy Andrzeja Holdenmajera przyjechał niespodziewany gość - niepełnosprawny były rowerzysta Ryszard Wołoszyn z Lubina. Pan Ryszard od wielu lat zmaga się z chorobą nóg, która uniemożliwia mu jazdę na rowerze.

Poprawiony: wtorek, 10 września 2013 21:06 Więcej…

Strona 1 z 20

 

Biblioteka poleca

Houston, mamy problem

Houston, mamy problem - Katarzyna Grochola

Bohaterem powieści jest Jeremiasz, sympatyczny i błyskotliwy trzydziestodwulatek, który znalazł się na tzw. życiowym zakręcie. est piekielnie zdolnym operatorem filmowym, ale okazał się zbyt prawy i bezkompromisowy, by w filmie. Nie ma pracy, przędzie więc cienko, a kredyt za mieszkanie spłacać trzeba ...

Więcej o książce
Szelmostwa niegrzecznej dziewczynki

Opowiem ci o wolności - Holewiński Wacław

Gdy we wrześniu 1939 roku nazistowskie Niemcy zaatakowały Polskę, Maria Nachtman i Walentyna Stempkowska były młodymi, naiwnymi, rozmarzonymi dziewczynami. Choć zupełnie sobie obce, podzieliły podobny los ...

Więcej o książce

Tłumacz (Your Language)

English Arabic Bulgarian Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch Finnish French German Greek Hindi Italian Japanese Korean Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Spanish Swedish Catalan Filipino Hebrew Indonesian Latvian Lithuanian Serbian Slovak Slovenian Ukrainian Vietnamese Albanian Estonian Galician Hungarian Maltese Thai Turkish