Friday, Jan 30th

Ostania aktualizacja:07:58:15 AM GMT

Jesteś tutaj: Urząd MIasta i Gminy Ścinawa

Urząd MIasta i Gminy Ścinawa

Cena za śmieci nie wzrośnie!

Email Drukuj PDF

Mamy dobrą wiadomość dla mieszkańców miasta i gminy Ścinawa. Pomimo nałożenia na Samorządy od stycznia 2015 roku dodatkowych obowiązków wynikających z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zaproponowane przez wybranego Wykonawcę ceny nie wpłyną na zwiększenie opłat za odbiór odpadów.

Więcej…

Wykaz nieruchomości nr 481/14 i 481/15 w obr. 2 Ścinawy

Email Drukuj PDF

Zarządzenie Nr G/26/2015 Burmistrza Ścinawy z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, w skład której wchodzą działki oznaczone numerami geodezyjnymi 481/14 i 481/15 w obrębie 2 miasta Ścinawy, przeznaczonej do sprzedaży.

Więcej…

Będzie zarabiał mniej

Email Drukuj PDF

Na trzeciej sesji tej kadencji ścinawscy radni podęli uchwałę w sprawie wynagrodzenia tutejszego burmistrza. Krystian Kosztyła będzie zarabiał mniej niż jego poprzednik. Ma krótszy staż pracy, więc jego dodatek stażowy jest o połowę mniejszy niż poprzedniego włodarza – Andrzeja Holdenmajera.

Więcej…

Znamy skład komisji stałych rady

Email Drukuj PDF

Podczas ostatniej sesji, która odbyła się 8 grudnia ścinawscy radni podzielili się pracami w komisjach: rewizyjnej; budżetu, finansów i strategii gospodarczej; gospodarki, mienia i bezpieczeństwa publicznego; rolnictwa, ochrony środowiska i przyrody oraz zdrowia, pomocy społecznej, oświaty, kultury i sportu.

Więcej…

Akcja "Weź paragon"

Email Drukuj PDF

Na prośbę Naczelnika Urzędu Skarbowego w Lubinie umieszczamy poniższą informację dotyczącą prowadzonej akcji „Weź paragon”. Akcja ta ma na celu rozpowszechnienie obowiązków i praw podatników.

Poprawiony: czwartek, 17 lipca 2014 13:41 Więcej…

Wykaz nieruchomości nr 376/16 w obr. 2 Ścinawy

Email Drukuj PDF

Zarządzenie Nr G/24/2015 Burmistrza Ścinawy z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 376/16 w obrębie 2 miasta Ścinawy, przeznaczonej do sprzedaży.

Więcej…

Uwaga zmiana terminu składani ofert

Email Drukuj PDF

Zarządzenie Nr G/2/2015 Burmistrza Ścinawy z dnia 07 stycznia 2015 r. zmieniające Zarządzenie Nr G/225/2014 Burmistrza Ścinawy z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Poprawiony: czwartek, 08 stycznia 2015 10:57 Więcej…

Krystian Kosztyła nowym burmistrzem

Email Drukuj PDF

Drugą turę wyborów na burmistrza wygrał Krystian Kosztyła. Na Krystiana Kosztyłę zagłosowało 56,49 procent mieszkańców (2641 głosów), natomiast Andrzej Holdenmajer, który do tej pory piastował stanowisko burmistrza Ścinawy, otrzymał 43,51 procent głosów (2034 głosy).

Więcej…

Komunikat

Email Drukuj PDF
Zakład Gospodarki Komunalnej w Ścinawie informuje, że w dniu 13 czerwca 2014 r. od godz. 14.00 do godz. 19.00 nastąpi przerwa w dostawie wody przy ul. Legnickiej i Lubińskiej z powodu awarii wodociągu. Za utrudnienia przepraszamy.
Poprawiony: piątek, 13 czerwca 2014 14:46

Sesja budżetowa

Email Drukuj PDF

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. Nr142, poz.594 ze zm.) zwołuję w dniu 30 grudnia 2013r o godz. 17.30 LXXXVI sesję Rady Miejskiej w Ścinawie z następującym porządkiem obrad:

Więcej…

Wykaz nieruchomości nr 376/15 w obr. 2 Ścinawy

Email Drukuj PDF

Zarządzenie Nr G/23/2015 Burmistrza Ścinawy z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 376/15 w obrębie 2 miasta Ścinawy, przeznaczonej do sprzedaży.

Poprawiony: czwartek, 22 stycznia 2015 08:47 Więcej…

Nowy harmonogram odbioru śmieci

Email Drukuj PDF

Poniżej przedstawiamy harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Ścinawa na miesiąc styczeń 2015 r.

Poprawiony: piątek, 02 stycznia 2015 18:56 Więcej…

Oświadczenie Burmistrza Ścinawy

Email Drukuj PDF

W związku z brakiem profesjonalizmu ze strony TVL Sp. z o.o. nie jestem zainteresowany uczestnictwem w debacie telewizyjnej. Byłem pewien, iż warunki udziału w debacie zostaną ustalone nie tylko z moim kontrkandydatem, ale i ze mną. Byłem również święcie przekonany, że będzie ona emitowana na żywo.

Poprawiony: czwartek, 27 listopada 2014 14:23 Więcej…

Zawiadomienie o LXXVI Sesji Rady Miejskiej

Email Drukuj PDF

Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr142, poz.1591 ze zm.) zwołuję w dniu 27 sierpnia 2013r o godz. 16.00 LXXVI sesję Rady Miejskiej w Ścinawie z następującym porządkiem obrad:

Poprawiony: piątek, 23 sierpnia 2013 09:05 Więcej…

Wycinka drzew: Jak zrobić to legalnie?

Email Drukuj PDF

Tymczasem uzyskanie pozwolenia na legalną wycinkę drzew jest bardzo proste i można uzyskać je w urzędzie gminy. Usunięcie drzew lub krzewów z terenu własnej nieruchomości może nastąpić zgodnie z prawem po uzyskaniu zezwolenia, które wydaje  burmistrz na wniosek osoby uprawnionej. Wniosek może złożyć:

Poprawiony: poniedziałek, 20 sierpnia 2012 07:43 Więcej…

Wykaz nieruchomości nr 376/14 w obr. 2 Ścinawy

Email Drukuj PDF

Zarządzenie Nr G/22/2015 Burmistrza Ścinawy z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 376/14 w obrębie 2 miasta Ścinawy, przeznaczonej do sprzedaży.

Poprawiony: czwartek, 22 stycznia 2015 08:45 Więcej…

Życzenia noworoczne

Email Drukuj PDF

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Ścinawa
Z okazji zbliżającego się Nowego Roku 2015 składamy Państwu najlepsze życzenia wszelkiej pomyślności oraz wielu sukcesów i satysfakcji z wykonywanej pracy, a także powodzenia w realizacji noworocznych postanowień. Niech Nowy 2015 rok przyniesie nadzieję - że kolejny rok będzie lepszy od poprzedniego, wiarę – że uda się wszystko, co zaplanowaliśmy, miłość naszych najbliższych oraz szacunek otaczającego społeczeństwa.

Życzenia składają:
Burmistrz Ścinawy Krystian Kosztyła,
Przewodniczący Rady Miejskiej w Ścinawie Marek Szopa wraz z Radnymi
oraz pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Ścinawie

Poprawiony: środa, 31 grudnia 2014 14:52

Rodzina ma głos

Email Drukuj PDF

Burmistrz Ścinawy został odznaczony Certyfikatem Kandydata Przyjaznego Rodzinie. Oznacza to, że Pan Andrzej Holdenmajer publicznie zadeklarował się (po objęciu urzędu Burmistrza) przestrzegać Dekalogu Samorządowca: „Rodzinę łączą ze społeczeństwem żywotne i organiczne więzi, stanowi ona bowiem jego podstawę i stale je zasila poprzez swe zadanie służenia życiu: w rodzinie przecież rodzą się obywatele i w niej znajdują pierwszą szkołę tych cnót społecznych, które stanowią o życiu i rozwoju samego społeczeństwa. W ten sposób na mocy swej natury i powołania, daleka od zamknięcia się w sobie, rodzina otwiera się na inne rodziny i na społeczeństwo, podejmując swoje zadanie społeczne”. Św. Jan Paweł II, Adhortacja Familiaris Consortio, 1981 r.

Więcej…

Sesja w Porcie

Email Drukuj PDF

Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz.594). zwołuję w dniu 09 sierpnia 2013 r. /piątek/ o godz. 19.00 LXXV sesję Rady Miejskiej w Ścinawie z następującym porządkiem obrad:

Poprawiony: czwartek, 08 sierpnia 2013 20:18 Więcej…

Wymień dowód osobisty – kiedy i jak

Email Drukuj PDF

Nieaktualny dowód osobisty może sprawić sporo kłopotów – w urzędach, bankach albo za granicą, jeśli pojedziemy akurat bez paszportu.

Poprawiony: piątek, 17 sierpnia 2012 08:56 Więcej…

Wykaz nieruchomości nr 376/13 w obr. 2 Ścinawy

Email Drukuj PDF

Zarządzenie Nr G/21/2015 Burmistrza Ścinawy z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 376/13 w obrębie 2 miasta Ścinawy, przeznaczonej do sprzedaży.

Pliki do pobrania

Zarządzenie Nr G/21/2015

Poprawiony: czwartek, 22 stycznia 2015 08:42

Życzenia Świąteczno-Noworoczne

Email Drukuj PDF

Niech magiczna noc Wigilijnego Wieczoru przyniesie Państwu spokój i radość. Niech każda chwila Świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem.

Poprawiony: środa, 24 grudnia 2014 15:46 Więcej…

Strażacy dziękują za pomoc

Email Drukuj PDF

Poniżej przedstawiamy podziękowania dla Burmistrza Ścinawy Andrzeja Holdenmajera od Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy bryg. mar inż, Adama Koniecznego za zaangażowanie i nieocenioną pomoc w ratowaniu bardzo dużej wartości materialnej lasów, płodów rolnych oraz środowiska naturalnego.

Więcej…

Zawiadomienie o LXIX Sesji Rady Miejskiej

Email Drukuj PDF

Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr142, poz.1591 ze zm.) zwołuję w dniu 13 czerwca 2013 r. /czwartek/ o godz. 16.00 LXIX sesję Rady Miejskiej w Ścinawie z następującym porządkiem obrad:

Więcej…

Zezwolenie na sprzedaż alkoholi

Email Drukuj PDF

Na prowadzenie sprzedaży, zarówno detalicznej jak i hurtowej, napojów alkoholowych przedsiębiorca powinien mieć zezwolenie (zwane potocznie „koncesją na alkohol”). Wydawanie pozwoleń reguluje ustawa.

Poprawiony: czwartek, 16 sierpnia 2012 09:33 Więcej…

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż udziału wynoszącego 130/1000 we własności nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 491/13 w obrębie 2 miasta Ścinawy

Email Drukuj PDF

Burmistrz Ścinawy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału wynoszącego 130/1000 we własności nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 491/13 o pow. 0,2689 ha w obrębie 2 miasta Ścinawy

Więcej…

Ogłoszenie o konkursie

Email Drukuj PDF

Burmistrza Ścinawy ogłosza otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Poprawiony: piątek, 19 grudnia 2014 09:57 Więcej…

Strona 1 z 23