Sunday, Mar 29th

Ostania aktualizacja:04:39:20 PM GMT

Jesteś tutaj: Urząd MIasta i Gminy Ścinawa

Urząd MIasta i Gminy Ścinawa

Zmiana siedziby ZGK

Email Drukuj PDF

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ścinawie uprzejmie informuje, że od dnia 1 kwietnia 2015 roku nowa siedziba zakładu będzie mieściła się na terenie oczyszczalni ścieków pod adresem Lasowice 1.

Poprawiony: piątek, 27 marca 2015 18:30 Więcej…

Przetarg na sprzedaż nieruchomości 481/14 i 481/15 w obrębie 2 miasta Ścinawy

Email Drukuj PDF

Burmistrz Ścinawy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości o pow. 0,0892 ha, w skład której wchodzą działki oznaczone numerami geodezyjnymi 481/14 o pow. 0,0530 ha i 481/15 o pow. 0,0362 ha, w obrębie 2 miasta Ścinawy, przeznaczonej do sprzedaży

Więcej…

Burmistrz zdradza swoje plany

Email Drukuj PDF

Ścinawa ma już budżet. Na ostatniej sesji radni przyjęli dokument, wskazując najważniejsze inwestycje do realizacji w 2015 roku. – Mimo że nie jest to budżet naszych marzeń, a środki są mocno ograniczone, na pewno zrealizujemy wszystkie zaplanowane inwestycje – zapewnia burmistrz Krystian Kosztyła.

Poprawiony: środa, 11 lutego 2015 12:25 Więcej…

Znamy skład komisji stałych rady

Email Drukuj PDF

Podczas ostatniej sesji, która odbyła się 8 grudnia ścinawscy radni podzielili się pracami w komisjach: rewizyjnej; budżetu, finansów i strategii gospodarczej; gospodarki, mienia i bezpieczeństwa publicznego; rolnictwa, ochrony środowiska i przyrody oraz zdrowia, pomocy społecznej, oświaty, kultury i sportu.

Więcej…

Akcja "Weź paragon"

Email Drukuj PDF

Na prośbę Naczelnika Urzędu Skarbowego w Lubinie umieszczamy poniższą informację dotyczącą prowadzonej akcji „Weź paragon”. Akcja ta ma na celu rozpowszechnienie obowiązków i praw podatników.

Poprawiony: czwartek, 17 lipca 2014 13:41 Więcej…

Przetarg na sprzedaż nieruchomości, 342/34 i 342/35 w obrębie 2 miasta Ścinawy

Email Drukuj PDF

Burmistrz Ścinawy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, w skład której wchodzą działki oznaczone numerami geodezyjnymi 342/34 o pow. 0,0012 ha i 342/35 o pow.0,0018 ha w obrębie 2 miasta Ścinawy, z równoczesnym ustanowieniem na nieruchomości nr 342/37 obr.2 miasta Ścinawy nieodpłatnej służebności gruntowej przechodu i przejazdu na rzecz nieruchomości, w skład której wchodzą działki nr 342/34 i 342/35 w obr.2 miasta Ścinawy, w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej

Więcej…

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych

Email Drukuj PDF

Zarządzenie Nr G/50/2015 Burmistrza Ścinawy z dnia 10.03.2015r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Poprawiony: wtorek, 10 marca 2015 15:39 Więcej…

Będzie zarabiał mniej

Email Drukuj PDF

Na trzeciej sesji tej kadencji ścinawscy radni podęli uchwałę w sprawie wynagrodzenia tutejszego burmistrza. Krystian Kosztyła będzie zarabiał mniej niż jego poprzednik. Ma krótszy staż pracy, więc jego dodatek stażowy jest o połowę mniejszy niż poprzedniego włodarza – Andrzeja Holdenmajera.

Więcej…

Komunikat

Email Drukuj PDF
Zakład Gospodarki Komunalnej w Ścinawie informuje, że w dniu 13 czerwca 2014 r. od godz. 14.00 do godz. 19.00 nastąpi przerwa w dostawie wody przy ul. Legnickiej i Lubińskiej z powodu awarii wodociągu. Za utrudnienia przepraszamy.
Poprawiony: piątek, 13 czerwca 2014 14:46

Sesja budżetowa

Email Drukuj PDF

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. Nr142, poz.594 ze zm.) zwołuję w dniu 30 grudnia 2013r o godz. 17.30 LXXXVI sesję Rady Miejskiej w Ścinawie z następującym porządkiem obrad:

Więcej…

Wykaz nieruchomości przy ulicy Orlej 6/3 w Ścinawie

Email Drukuj PDF

Zarządzenie Nr G/63/2015 Burmistrza Ścinawy z dnia 25 marca 2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży- lokalu mieszkalnego przy ulicy Orlej 6/3 w Ścinawie.

Pliki do pobrania

Zarządzenie Nr G/63/2015

Poprawiony: czwartek, 26 marca 2015 13:12

Listy do ziemi

Email Drukuj PDF

Gmina Ścinawa po raz pierwszy w 2015 roku przystąpiła do akcji LISTY DLA ZIEMI. LISTY DLA ZIEMI to ogólnopolska edukacyjna akcja proekologiczna zainicjowana przez Fundację Ekologiczną ARKA w 2013 roku. W dwóch edycjach, które odbyły się do tej pory, wzięło udział 670 samorządów, 7.000 placówek oświatowych oraz 800 tysięcy uczniów.

Więcej…

Krystian Kosztyła nowym burmistrzem

Email Drukuj PDF

Drugą turę wyborów na burmistrza wygrał Krystian Kosztyła. Na Krystiana Kosztyłę zagłosowało 56,49 procent mieszkańców (2641 głosów), natomiast Andrzej Holdenmajer, który do tej pory piastował stanowisko burmistrza Ścinawy, otrzymał 43,51 procent głosów (2034 głosy).

Więcej…

Zawiadomienie o LXXVI Sesji Rady Miejskiej

Email Drukuj PDF

Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr142, poz.1591 ze zm.) zwołuję w dniu 27 sierpnia 2013r o godz. 16.00 LXXVI sesję Rady Miejskiej w Ścinawie z następującym porządkiem obrad:

Poprawiony: piątek, 23 sierpnia 2013 09:05 Więcej…

Wycinka drzew: Jak zrobić to legalnie?

Email Drukuj PDF

Tymczasem uzyskanie pozwolenia na legalną wycinkę drzew jest bardzo proste i można uzyskać je w urzędzie gminy. Usunięcie drzew lub krzewów z terenu własnej nieruchomości może nastąpić zgodnie z prawem po uzyskaniu zezwolenia, które wydaje  burmistrz na wniosek osoby uprawnionej. Wniosek może złożyć:

Poprawiony: poniedziałek, 20 sierpnia 2012 07:43 Więcej…

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 376/16 w obrębie 2 miasta Ścinawy

Email Drukuj PDF

Burmistrz Ścinawy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 376/16 w obrębie 2 miasta Ścinawy o pow. 0, 0024 ha, przeznaczonej do sprzedaży, z równoczesnym ustanowieniem na nieruchomościach nr 378/6, 376/10, 376/11, 379/5 i 376/17 obr.2 miasta Ścinawy nieodpłatnej służebności drogowej przechodu i przejazdu w pasie o szerokości 3 m. na rzecz nieruchomości nr 376/16 obr.2 miasta Ścinawy, w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej.

Pliki do pobrania

Ogłoszenie

Cena za śmieci nie wzrośnie!

Email Drukuj PDF

Mamy dobrą wiadomość dla mieszkańców miasta i gminy Ścinawa. Pomimo nałożenia na Samorządy od stycznia 2015 roku dodatkowych obowiązków wynikających z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zaproponowane przez wybranego Wykonawcę ceny nie wpłyną na zwiększenie opłat za odbiór odpadów.

Więcej…

Oświadczenie Burmistrza Ścinawy

Email Drukuj PDF

W związku z brakiem profesjonalizmu ze strony TVL Sp. z o.o. nie jestem zainteresowany uczestnictwem w debacie telewizyjnej. Byłem pewien, iż warunki udziału w debacie zostaną ustalone nie tylko z moim kontrkandydatem, ale i ze mną. Byłem również święcie przekonany, że będzie ona emitowana na żywo.

Poprawiony: czwartek, 27 listopada 2014 14:23 Więcej…

Sesja w Porcie

Email Drukuj PDF

Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz.594). zwołuję w dniu 09 sierpnia 2013 r. /piątek/ o godz. 19.00 LXXV sesję Rady Miejskiej w Ścinawie z następującym porządkiem obrad:

Poprawiony: czwartek, 08 sierpnia 2013 20:18 Więcej…

Wymień dowód osobisty – kiedy i jak

Email Drukuj PDF

Nieaktualny dowód osobisty może sprawić sporo kłopotów – w urzędach, bankach albo za granicą, jeśli pojedziemy akurat bez paszportu.

Poprawiony: piątek, 17 sierpnia 2012 08:56 Więcej…

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 376/15 w obrębie 2 miasta Ścinawy

Email Drukuj PDF

Burmistrz Ścinawy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 376/15 w obrębie 2 miasta Ścinawy o pow. 0, 0025 ha, przeznaczonej do sprzedaży, z równoczesnym ustanowieniem na nieruchomościach nr 378/6, 376/10, 376/11, 379/5 i 376/17 obr.2 miasta Ścinawy nieodpłatnej służebności drogowej przechodu i przejazdu w pasie o szerokości 3 m. na rzecz nieruchomości nr 376/15 obr.2 miasta Ścinawy, w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej

Więcej…

Uwaga zmiana terminu składani ofert

Email Drukuj PDF

Zarządzenie Nr G/2/2015 Burmistrza Ścinawy z dnia 07 stycznia 2015 r. zmieniające Zarządzenie Nr G/225/2014 Burmistrza Ścinawy z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Poprawiony: czwartek, 08 stycznia 2015 10:57 Więcej…

Rodzina ma głos

Email Drukuj PDF

Burmistrz Ścinawy został odznaczony Certyfikatem Kandydata Przyjaznego Rodzinie. Oznacza to, że Pan Andrzej Holdenmajer publicznie zadeklarował się (po objęciu urzędu Burmistrza) przestrzegać Dekalogu Samorządowca: „Rodzinę łączą ze społeczeństwem żywotne i organiczne więzi, stanowi ona bowiem jego podstawę i stale je zasila poprzez swe zadanie służenia życiu: w rodzinie przecież rodzą się obywatele i w niej znajdują pierwszą szkołę tych cnót społecznych, które stanowią o życiu i rozwoju samego społeczeństwa. W ten sposób na mocy swej natury i powołania, daleka od zamknięcia się w sobie, rodzina otwiera się na inne rodziny i na społeczeństwo, podejmując swoje zadanie społeczne”. Św. Jan Paweł II, Adhortacja Familiaris Consortio, 1981 r.

Więcej…

Zawiadomienie o LXIX Sesji Rady Miejskiej

Email Drukuj PDF

Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr142, poz.1591 ze zm.) zwołuję w dniu 13 czerwca 2013 r. /czwartek/ o godz. 16.00 LXIX sesję Rady Miejskiej w Ścinawie z następującym porządkiem obrad:

Więcej…

Zezwolenie na sprzedaż alkoholi

Email Drukuj PDF

Na prowadzenie sprzedaży, zarówno detalicznej jak i hurtowej, napojów alkoholowych przedsiębiorca powinien mieć zezwolenie (zwane potocznie „koncesją na alkohol”). Wydawanie pozwoleń reguluje ustawa.

Poprawiony: czwartek, 16 sierpnia 2012 09:33 Więcej…

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 376/14 w obrębie 2 miasta Ścinawy

Email Drukuj PDF

Burmistrz Ścinawy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 376/14 w obrębie 2 miasta Ścinawy o pow. 0, 0022 ha, przeznaczonej do sprzedaży, z równoczesnym ustanowieniem na nieruchomościach nr 378/6, 376/10, 376/11, 379/5 i 376/17 obr.2 miasta Ścinawy nieodpłatnej służebności drogowej przechodu i przejazdu w pasie o szerokości 3 m. na rzecz nieruchomości nr 376/14 obr.2 miasta Ścinawy, w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej

Pliki do pobrania

Ogłoszenie

Poprawiony: czwartek, 26 marca 2015 13:08

Nowy harmonogram odbioru śmieci

Email Drukuj PDF

Poniżej przedstawiamy harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Ścinawa od 1 stycznia do 31 grudnia 2015r.

Poprawiony: środa, 04 lutego 2015 20:09 Więcej…

Strona 1 z 23