Friday, Dec 19th

Ostania aktualizacja:06:18:12 AM GMT

Jesteś tutaj: Urząd MIasta i Gminy Ścinawa

Urząd MIasta i Gminy Ścinawa

Ogłoszenie o konkursie

Email Drukuj PDF

Burmistrza Ścinawy ogłosza otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Więcej…

Będzie zarabiał mniej

Email Drukuj PDF

Na trzeciej sesji tej kadencji ścinawscy radni podęli uchwałę w sprawie wynagrodzenia tutejszego burmistrza. Krystian Kosztyła będzie zarabiał mniej niż jego poprzednik. Ma krótszy staż pracy, więc jego dodatek stażowy jest o połowę mniejszy niż poprzedniego włodarza – Andrzeja Holdenmajera.

Więcej…

Znamy skład komisji stałych rady

Email Drukuj PDF

Podczas ostatniej sesji, która odbyła się 8 grudnia ścinawscy radni podzielili się pracami w komisjach: rewizyjnej; budżetu, finansów i strategii gospodarczej; gospodarki, mienia i bezpieczeństwa publicznego; rolnictwa, ochrony środowiska i przyrody oraz zdrowia, pomocy społecznej, oświaty, kultury i sportu.

Więcej…

Akcja "Weź paragon"

Email Drukuj PDF

Na prośbę Naczelnika Urzędu Skarbowego w Lubinie umieszczamy poniższą informację dotyczącą prowadzonej akcji „Weź paragon”. Akcja ta ma na celu rozpowszechnienie obowiązków i praw podatników.

Poprawiony: czwartek, 17 lipca 2014 13:41 Więcej…

Informacja o wynikach przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej 137/2 w obr.2 miasta Ścinawy

Email Drukuj PDF

Zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr207, poz.2108 ze zm.) informuje się, że w dniu 18 czerwca 2014r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 137/2 o pow. 0,0625 ha w obr.2 miasta Ścinawy przy ulicy Lubińskiej, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lubinie prowadzi księgę wieczystą numer KW LE1U/00018256/2, z równoczesnym ustanowieniem na nieruchomości nr 137/1 w obr.2 miasta Ścinawy w miejscu wskazanym na mapie z projektem podziału nieruchomości stanowiącej załącznik do decyzji Nr GG.6831.12.2013 Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 3 października 2013r. zatwierdzającej podział działki nr 137 w obrębie 2 miasta Ścinawy nieodpłatnej służebności przechodu i przejazdu na rzecz nieruchomości nr 137/2 w obr.2 miasta Ścinawy, w celu zapewnienia dla nieruchomości nr 137/2 w obr.2 miasta Ścinawy dostępu do drogi publicznej.

Więcej…

Spotkanie z organizacjami pozarządowymi

Email Drukuj PDF

Dnia 16.12.2014 r. w Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie odbyło się spotkanie z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Gminy Ścinawa.

Więcej…

Krystian Kosztyła nowym burmistrzem

Email Drukuj PDF

Drugą turę wyborów na burmistrza wygrał Krystian Kosztyła. Na Krystiana Kosztyłę zagłosowało 56,49 procent mieszkańców (2641 głosów), natomiast Andrzej Holdenmajer, który do tej pory piastował stanowisko burmistrza Ścinawy, otrzymał 43,51 procent głosów (2034 głosy).

Więcej…

Komunikat

Email Drukuj PDF
Zakład Gospodarki Komunalnej w Ścinawie informuje, że w dniu 13 czerwca 2014 r. od godz. 14.00 do godz. 19.00 nastąpi przerwa w dostawie wody przy ul. Legnickiej i Lubińskiej z powodu awarii wodociągu. Za utrudnienia przepraszamy.
Poprawiony: piątek, 13 czerwca 2014 14:46

Informacja o wynikach przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej 116/15 w obr.2 miasta Ścinawy

Email Drukuj PDF

Zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr207, poz.2108 ze zm.) informuje się, że w dniu 28 maja 2014r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 116/15 o pow. 0,0100 ha w obr.2 miasta Ścinawy przy ulicy Lubińskiej, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lubinie prowadzi księgę wieczystą numer KW LE1U/00018305/1.

Poprawiony: poniedziałek, 09 czerwca 2014 09:24 Więcej…

Sesja budżetowa

Email Drukuj PDF

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. Nr142, poz.594 ze zm.) zwołuję w dniu 30 grudnia 2013r o godz. 17.30 LXXXVI sesję Rady Miejskiej w Ścinawie z następującym porządkiem obrad:

Więcej…

Nowy Burmistrz złoży ślubowanie

Email Drukuj PDF

W dniu 8 grudnia 2014r. o godzinie 17:00 w Centrum Kultury i Turystyki w Ścinawie podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej Krystian Koszyła zaprzysiężony zostanie na Burmistrza Ścinawy.

Poprawiony: poniedziałek, 08 grudnia 2014 12:59 Więcej…

Oświadczenie Burmistrza Ścinawy

Email Drukuj PDF

W związku z brakiem profesjonalizmu ze strony TVL Sp. z o.o. nie jestem zainteresowany uczestnictwem w debacie telewizyjnej. Byłem pewien, iż warunki udziału w debacie zostaną ustalone nie tylko z moim kontrkandydatem, ale i ze mną. Byłem również święcie przekonany, że będzie ona emitowana na żywo.

Poprawiony: czwartek, 27 listopada 2014 14:23 Więcej…

Informacja o wynikach przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej 116/14 w obr.2 miasta Ścinawy

Email Drukuj PDF

Zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr207, poz.2108 ze zm.) informuje się, że w dniu 28 maja 2014r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 116/14 o pow. 0,0364 ha w obr.2 miasta Ścinawy przy ulicy Lubińskiej, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lubinie prowadzi księgę wieczystą numer KW LE1U/00018305/1.

Poprawiony: poniedziałek, 09 czerwca 2014 09:24 Więcej…

Zawiadomienie o LXXVI Sesji Rady Miejskiej

Email Drukuj PDF

Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr142, poz.1591 ze zm.) zwołuję w dniu 27 sierpnia 2013r o godz. 16.00 LXXVI sesję Rady Miejskiej w Ścinawie z następującym porządkiem obrad:

Poprawiony: piątek, 23 sierpnia 2013 09:05 Więcej…

Wycinka drzew: Jak zrobić to legalnie?

Email Drukuj PDF

Tymczasem uzyskanie pozwolenia na legalną wycinkę drzew jest bardzo proste i można uzyskać je w urzędzie gminy. Usunięcie drzew lub krzewów z terenu własnej nieruchomości może nastąpić zgodnie z prawem po uzyskaniu zezwolenia, które wydaje  burmistrz na wniosek osoby uprawnionej. Wniosek może złożyć:

Poprawiony: poniedziałek, 20 sierpnia 2012 07:43 Więcej…

Zapłać za śmieci

Email Drukuj PDF

Przypomina się, że dnia 1 grudnia 2014r. upłynął termin wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc listopad 2014r. Obliczoną należność zgodnie ze złożoną deklaracją, właściciele nieruchomości zamieszkałych powinni jak najszybciej uiścić na indywidualne numery kont.

Więcej…

Rodzina ma głos

Email Drukuj PDF

Burmistrz Ścinawy został odznaczony Certyfikatem Kandydata Przyjaznego Rodzinie. Oznacza to, że Pan Andrzej Holdenmajer publicznie zadeklarował się (po objęciu urzędu Burmistrza) przestrzegać Dekalogu Samorządowca: „Rodzinę łączą ze społeczeństwem żywotne i organiczne więzi, stanowi ona bowiem jego podstawę i stale je zasila poprzez swe zadanie służenia życiu: w rodzinie przecież rodzą się obywatele i w niej znajdują pierwszą szkołę tych cnót społecznych, które stanowią o życiu i rozwoju samego społeczeństwa. W ten sposób na mocy swej natury i powołania, daleka od zamknięcia się w sobie, rodzina otwiera się na inne rodziny i na społeczeństwo, podejmując swoje zadanie społeczne”. Św. Jan Paweł II, Adhortacja Familiaris Consortio, 1981 r.

Więcej…

Informacja o wynikach przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej 102/8 w obr.2 miasta Ścinawy

Email Drukuj PDF

Zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr207, poz.2108 ze zm.) informuje się, że w dniu 28 maja 2014r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 102/8 o pow. 0, 0387 ha w obr.2 miasta Ścinawy przy ulicy Lubińskiej, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lubinie prowadzi księgę wieczystą numer KW LE1U/00018937/0.

Do przetargu dopuszczono 3 osoby- Jana Chocholak, Piotra Skrzypickiego i Adama Świercz.

Nie było osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 6400 zł.

Najwyższa cena osiągnięta w wyniku przetargu wyniosła 16 000 zł.

Nabywcą nieruchomości zostali Piotr Skrzypicki i Adam Świercz na cele prowadzonej działalności gospodarczej, którzy za nieruchomość zaoferowali cenę 16 000 zł.

Sesja w Porcie

Email Drukuj PDF

Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz.594). zwołuję w dniu 09 sierpnia 2013 r. /piątek/ o godz. 19.00 LXXV sesję Rady Miejskiej w Ścinawie z następującym porządkiem obrad:

Poprawiony: czwartek, 08 sierpnia 2013 20:18 Więcej…

Wymień dowód osobisty – kiedy i jak

Email Drukuj PDF

Nieaktualny dowód osobisty może sprawić sporo kłopotów – w urzędach, bankach albo za granicą, jeśli pojedziemy akurat bez paszportu.

Poprawiony: piątek, 17 sierpnia 2012 08:56 Więcej…

Nowe prezydium rady

Email Drukuj PDF

W dniu 1 grudnia 2014r. uroczyste ślubowanie zostali nowi Radni Rady Miejskiej w Ścinawie w kadencji 2014-2018. Sesje rozpoczęła seniorka rady Danuta Pawłoszyńska. Następnie radni spośród siebie wybrali przewodniczącego oraz dwóch wiceprzewodniczących.

Więcej…

Strażacy dziękują za pomoc

Email Drukuj PDF

Poniżej przedstawiamy podziękowania dla Burmistrza Ścinawy Andrzeja Holdenmajera od Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy bryg. mar inż, Adama Koniecznego za zaangażowanie i nieocenioną pomoc w ratowaniu bardzo dużej wartości materialnej lasów, płodów rolnych oraz środowiska naturalnego.

Więcej…

Wykaz nieruchomości nr 491/13 w obr. 2 Ścinawy

Email Drukuj PDF

Zarządzenie Nr G/102/2014 Burmistrza Ścinawy z dnia 30 maja 2014r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 491/13 w obr.2 miasta Ścinawy, przeznaczonej do sprzedaży, na współwłasność, w udziałach 543/1000, 130/1000, 273/1000, 54/1000,

Więcej…

Zawiadomienie o LXIX Sesji Rady Miejskiej

Email Drukuj PDF

Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr142, poz.1591 ze zm.) zwołuję w dniu 13 czerwca 2013 r. /czwartek/ o godz. 16.00 LXIX sesję Rady Miejskiej w Ścinawie z następującym porządkiem obrad:

Więcej…

Zezwolenie na sprzedaż alkoholi

Email Drukuj PDF

Na prowadzenie sprzedaży, zarówno detalicznej jak i hurtowej, napojów alkoholowych przedsiębiorca powinien mieć zezwolenie (zwane potocznie „koncesją na alkohol”). Wydawanie pozwoleń reguluje ustawa.

Poprawiony: czwartek, 16 sierpnia 2012 09:33 Więcej…

Konsultacje społeczne

Email Drukuj PDF

Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie opinii do projektu Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.

Więcej…

Czas żniw ... przyjmijcie życzenia

Email Drukuj PDF

Drodzy rolnicy przy okazji tegorocznych żniw życzę Wam oraz Waszym rodzinom przede wszystkim zdrowia, bezpiecznej pracy oraz satysfakcji z uzyskanych plonów. Życzę Wam również wytrwałości w codziennej pracy, oby zawsze spotykała się ona z życzliwością innych. Przyjmijcie proszę moje wyrazy uznania za ogromny trud i wysiłek wkładany podczas tegorocznych żniw. Niech Bóg Wam błogosławi w Waszej ciężkiej pracy!

Poprawiony: niedziela, 20 lipca 2014 13:00 Więcej…

Strona 1 z 22