Monday, Oct 05th

Ostania aktualizacja:06:25:57 AM GMT

Jesteś tutaj: Urząd MIasta i Gminy Ścinawa

Urząd MIasta i Gminy Ścinawa

Szansa na kolejne fundusze zewnętrzne

Email Drukuj PDF

Mając na uwadze planowane utworzenie Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej dla obszaru LGOM, którego komponentem ma być budowana świetlica w Dziewinie, gdzie zakłada się prowadzenie m.in. edukacji z zakresu odnawialnych źródeł energii, Gmina Ścinawa złożyła wniosek o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Oddział w Legnicy.

Poprawiony: piątek, 02 października 2015 18:58 Więcej…

Ogłoszenie sprzedaży nieruchomości 144/22 w Ścinawie

Email Drukuj PDF

Burmistrz Ścinawy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 144/22 w obr.1 miasta Ścinawy o pow. 0,0099 ha, z równoczesnym ustanowieniem na nieruchomości nr 144/23 w obr.1 miasta Ścinawy nieodpłatnej służebności przechodu i przejazdu na rzecz nieruchomości nr 144/22 w obr. 1 miasta Ścinawy, w celu zapewnienia dla nieruchomości nr 144/22 w obr.2 miasta Ścinawy dostępu do drogi publicznej

Poprawiony: wtorek, 08 września 2015 11:48 Więcej…

Międzynarodowy Dzień Strażaka

Email Drukuj PDF

Strażacy swoje święto obchodzą 4 maja w Dzień Świętego Floriana - męczennika, któremu przypisywano obok funkcji wojskowych, dowodzenie oddziałem gaśniczym. Według legendy, ocalił płonącą wioskę jednym wiadrem wody. Dzień Strażaka w Polsce od 2003 roku obchodzony jest jako święto zawodowe ustanowione przez Sejm RP, przy nowelizacji ustawy o Państwowej Straży Pożarnej z 1991 roku. Dodano wówczas artykuł 30 a, który ustanawia Dzień Strażaka. W Polsce świętuje w tym dniu zarówno Państwowa, jak i Ochotnicza Straż Pożarna.

Więcej…

Znamy skład komisji stałych rady

Email Drukuj PDF

Podczas ostatniej sesji, która odbyła się 8 grudnia ścinawscy radni podzielili się pracami w komisjach: rewizyjnej; budżetu, finansów i strategii gospodarczej; gospodarki, mienia i bezpieczeństwa publicznego; rolnictwa, ochrony środowiska i przyrody oraz zdrowia, pomocy społecznej, oświaty, kultury i sportu.

Więcej…

Akcja "Weź paragon"

Email Drukuj PDF

Na prośbę Naczelnika Urzędu Skarbowego w Lubinie umieszczamy poniższą informację dotyczącą prowadzonej akcji „Weź paragon”. Akcja ta ma na celu rozpowszechnienie obowiązków i praw podatników.

Poprawiony: czwartek, 17 lipca 2014 13:41 Więcej…

Wyższe kryterium dochodowe od 1 października 2015

Email Drukuj PDF

Rada Ministrów 14 lipca 2015 r. przyjęła rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Wyższe kryteria obowiązują od 1 października 2015 r.

Poprawiony: czwartek, 01 października 2015 14:40 Więcej…

Ogłoszenie sprzedaży nieruchomości 171/10 i 171/13 w obr. 2 miasta Ścinawy

Email Drukuj PDF

Burmistrz Ścinawy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości o pow.0,0497 ha, w skład której wchodzą działki oznaczone numerami geodezyjnymi 171/10 o pow.0, 0420 ha i 171/13 o pow. 0, 0077 ha, w obrębie 2 miasta Ścinawy

Więcej…

Burmistrz zdradza swoje plany

Email Drukuj PDF

Ścinawa ma już budżet. Na ostatniej sesji radni przyjęli dokument, wskazując najważniejsze inwestycje do realizacji w 2015 roku. – Mimo że nie jest to budżet naszych marzeń, a środki są mocno ograniczone, na pewno zrealizujemy wszystkie zaplanowane inwestycje – zapewnia burmistrz Krystian Kosztyła.

Poprawiony: środa, 11 lutego 2015 12:25 Więcej…

Komunikat

Email Drukuj PDF
Zakład Gospodarki Komunalnej w Ścinawie informuje, że w dniu 13 czerwca 2014 r. od godz. 14.00 do godz. 19.00 nastąpi przerwa w dostawie wody przy ul. Legnickiej i Lubińskiej z powodu awarii wodociągu. Za utrudnienia przepraszamy.
Poprawiony: piątek, 13 czerwca 2014 14:46

Sesja budżetowa

Email Drukuj PDF

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. Nr142, poz.594 ze zm.) zwołuję w dniu 30 grudnia 2013r o godz. 17.30 LXXXVI sesję Rady Miejskiej w Ścinawie z następującym porządkiem obrad:

Więcej…

Radni wybrali ławnika

Email Drukuj PDF

Podczas wczorajszej sesji radni dokonali wyboru ławnika z gminy Ścinawa, który w sądzie rejonowym zajmował się będzie orzekaniem w sprawach z zakresu prawa pracy. Został nim, po wcześniejszym zaopiniowaniu i tajnym głosowaniu Henryk Kowalski, mieszkaniec Dłużyc.

Poprawiony: czwartek, 01 października 2015 14:29 Więcej…

Ogłoszenie sprzedaży nieruchomości 171/8 i 171/9 w obr. 2 miasta Ścinawy

Email Drukuj PDF

Burmistrz Ścinawy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości o pow. 0,1418 ha, w skład której wchodzą działki oznaczone numerami ewidencyjnymi 171/8 o pow. 0,0694 ha i 171/9 o pow. 0,0724 ha, w obrębie 2 miasta Ścinawy

Więcej…

Będzie zarabiał mniej

Email Drukuj PDF

Na trzeciej sesji tej kadencji ścinawscy radni podęli uchwałę w sprawie wynagrodzenia tutejszego burmistrza. Krystian Kosztyła będzie zarabiał mniej niż jego poprzednik. Ma krótszy staż pracy, więc jego dodatek stażowy jest o połowę mniejszy niż poprzedniego włodarza – Andrzeja Holdenmajera.

Więcej…

Zawiadomienie o LXXVI Sesji Rady Miejskiej

Email Drukuj PDF

Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr142, poz.1591 ze zm.) zwołuję w dniu 27 sierpnia 2013r o godz. 16.00 LXXVI sesję Rady Miejskiej w Ścinawie z następującym porządkiem obrad:

Poprawiony: piątek, 23 sierpnia 2013 09:05 Więcej…

Wycinka drzew: Jak zrobić to legalnie?

Email Drukuj PDF

Tymczasem uzyskanie pozwolenia na legalną wycinkę drzew jest bardzo proste i można uzyskać je w urzędzie gminy. Usunięcie drzew lub krzewów z terenu własnej nieruchomości może nastąpić zgodnie z prawem po uzyskaniu zezwolenia, które wydaje  burmistrz na wniosek osoby uprawnionej. Wniosek może złożyć:

Poprawiony: poniedziałek, 20 sierpnia 2012 07:43 Więcej…

Bądź na bieżąco, czyli przydatne aplikacje na twojego smartfona

Email Drukuj PDF

Do tej pory mieszkańcy naszej gminy byli informowani o zagrożeniach i ważnych komunikatach poprzez tradycyjnego sms-a, a od niedawna mają też do dyspozycji bezpłatną aplikacje na smartfony SISMS.

Więcej…

Ogłoszenie na oddanie w dzierżawę nieruchomości nr 111 obr. Zaborów

Email Drukuj PDF

Burmistrz Ścinawy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę następującej nieruchomości nr 111 obr. Zaborów na cele magazynowe

Więcej…

Krystian Kosztyła nowym burmistrzem

Email Drukuj PDF

Drugą turę wyborów na burmistrza wygrał Krystian Kosztyła. Na Krystiana Kosztyłę zagłosowało 56,49 procent mieszkańców (2641 głosów), natomiast Andrzej Holdenmajer, który do tej pory piastował stanowisko burmistrza Ścinawy, otrzymał 43,51 procent głosów (2034 głosy).

Więcej…

Sesja w Porcie

Email Drukuj PDF

Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz.594). zwołuję w dniu 09 sierpnia 2013 r. /piątek/ o godz. 19.00 LXXV sesję Rady Miejskiej w Ścinawie z następującym porządkiem obrad:

Poprawiony: czwartek, 08 sierpnia 2013 20:18 Więcej…

Wymień dowód osobisty – kiedy i jak

Email Drukuj PDF

Nieaktualny dowód osobisty może sprawić sporo kłopotów – w urzędach, bankach albo za granicą, jeśli pojedziemy akurat bez paszportu.

Poprawiony: piątek, 17 sierpnia 2012 08:56 Więcej…

Większa pomoc socjalna

Email Drukuj PDF

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ścinawie informuje, że Rada Ministrów przyjęła 27 sierpnia 2015r. rozporządzenie w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna.

Poprawiony: czwartek, 17 września 2015 14:56 Więcej…

Ogłoszenie sprzedaży nieruchomości 144/19 w obr.1 miasta Ścinawy

Email Drukuj PDF

Burmistrz Ścinawy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 144/19 w obr.1 miasta Ścinawy

Więcej…

Oświadczenie Burmistrza Ścinawy

Email Drukuj PDF

W związku z brakiem profesjonalizmu ze strony TVL Sp. z o.o. nie jestem zainteresowany uczestnictwem w debacie telewizyjnej. Byłem pewien, iż warunki udziału w debacie zostaną ustalone nie tylko z moim kontrkandydatem, ale i ze mną. Byłem również święcie przekonany, że będzie ona emitowana na żywo.

Poprawiony: czwartek, 27 listopada 2014 14:23 Więcej…

Zawiadomienie o LXIX Sesji Rady Miejskiej

Email Drukuj PDF

Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr142, poz.1591 ze zm.) zwołuję w dniu 13 czerwca 2013 r. /czwartek/ o godz. 16.00 LXIX sesję Rady Miejskiej w Ścinawie z następującym porządkiem obrad:

Więcej…

Zezwolenie na sprzedaż alkoholi

Email Drukuj PDF

Na prowadzenie sprzedaży, zarówno detalicznej jak i hurtowej, napojów alkoholowych przedsiębiorca powinien mieć zezwolenie (zwane potocznie „koncesją na alkohol”). Wydawanie pozwoleń reguluje ustawa.

Poprawiony: czwartek, 16 sierpnia 2012 09:33 Więcej…

Mobilny Punkt Informacyjny w Ścinawie

Email Drukuj PDF

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej informacji o Funduszach Europejskich w ramach organizowanego w Ścinawie Mobilnego Punktu Informacyjnego.

Więcej…

Ogłoszenie na oddanie w dzierżawę nieruchomości 150/11 obr. 1 m. Ścinawa

Email Drukuj PDF

Burmistrz Ścinawy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę następującej nieruchomości nr 150/11 obr. 1 m. Ścinawa o pow. 50m2 pod ogródek przydomowy

Więcej…

Strona 1 z 27