Monday, Nov 24th

Ostania aktualizacja:03:13:30 PM GMT

Jesteś tutaj: Urząd MIasta i Gminy Ścinawa

Urząd MIasta i Gminy Ścinawa

Rodzina ma głos

Email Drukuj PDF

Burmistrz Ścinawy został odznaczony Certyfikatem Kandydata Przyjaznego Rodzinie. Oznacza to, że Pan Andrzej Holdenmajer publicznie zadeklarował się (po objęciu urzędu Burmistrza) przestrzegać Dekalogu Samorządowca: „Rodzinę łączą ze społeczeństwem żywotne i organiczne więzi, stanowi ona bowiem jego podstawę i stale je zasila poprzez swe zadanie służenia życiu: w rodzinie przecież rodzą się obywatele i w niej znajdują pierwszą szkołę tych cnót społecznych, które stanowią o życiu i rozwoju samego społeczeństwa. W ten sposób na mocy swej natury i powołania, daleka od zamknięcia się w sobie, rodzina otwiera się na inne rodziny i na społeczeństwo, podejmując swoje zadanie społeczne”. Św. Jan Paweł II, Adhortacja Familiaris Consortio, 1981 r.

Więcej…

Kłamstwa i kłamstewka okołowyborcze lubin.pl

Email Drukuj PDF

Po raz kolejny stronnicze media związane z Urzędem Miasta Lubin i Starostwem Powiatowym w Lubinie, z naruszeniem przepisu art. 12 ust. 1 pkt 1 Prawa prasowego próbują tuż przed wyborami przedstawić w złym świetle Burmistrza Ścinawy Andrzeja Holdenmajera.

Poprawiony: czwartek, 13 listopada 2014 19:48 Więcej…

Akcja "Weź paragon"

Email Drukuj PDF

Na prośbę Naczelnika Urzędu Skarbowego w Lubinie umieszczamy poniższą informację dotyczącą prowadzonej akcji „Weź paragon”. Akcja ta ma na celu rozpowszechnienie obowiązków i praw podatników.

Poprawiony: czwartek, 17 lipca 2014 13:41 Więcej…

Informacja o wynikach przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej 137/2 w obr.2 miasta Ścinawy

Email Drukuj PDF

Zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr207, poz.2108 ze zm.) informuje się, że w dniu 18 czerwca 2014r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 137/2 o pow. 0,0625 ha w obr.2 miasta Ścinawy przy ulicy Lubińskiej, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lubinie prowadzi księgę wieczystą numer KW LE1U/00018256/2, z równoczesnym ustanowieniem na nieruchomości nr 137/1 w obr.2 miasta Ścinawy w miejscu wskazanym na mapie z projektem podziału nieruchomości stanowiącej załącznik do decyzji Nr GG.6831.12.2013 Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa z dnia 3 października 2013r. zatwierdzającej podział działki nr 137 w obrębie 2 miasta Ścinawy nieodpłatnej służebności przechodu i przejazdu na rzecz nieruchomości nr 137/2 w obr.2 miasta Ścinawy, w celu zapewnienia dla nieruchomości nr 137/2 w obr.2 miasta Ścinawy dostępu do drogi publicznej.

Więcej…

Sesja budżetowa

Email Drukuj PDF

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. Nr142, poz.594 ze zm.) zwołuję w dniu 30 grudnia 2013r o godz. 17.30 LXXXVI sesję Rady Miejskiej w Ścinawie z następującym porządkiem obrad:

Więcej…

Kolejna dotacja dla Ścinawy

Email Drukuj PDF

W piątek 7 listopada w Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie Burmistrz Ścinawy - Andrzej Holdenmajer podpisał umowę o przyznanie pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Sieć wodociągowa w miejscowości Krzyżowa i budowa kanalizacji sanitarnej w Dziesławiu”. Podczas uroczystego podpisania umowy obecni byli Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Pani Ilona Antoniszyn-Klik oraz Dyrektor Wydziału Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Pan Jacek Kaszuba.

Więcej…

Strażacy dziękują za pomoc

Email Drukuj PDF

Poniżej przedstawiamy podziękowania dla Burmistrza Ścinawy Andrzeja Holdenmajera od Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy bryg. mar inż, Adama Koniecznego za zaangażowanie i nieocenioną pomoc w ratowaniu bardzo dużej wartości materialnej lasów, płodów rolnych oraz środowiska naturalnego.

Więcej…

Komunikat

Email Drukuj PDF
Zakład Gospodarki Komunalnej w Ścinawie informuje, że w dniu 13 czerwca 2014 r. od godz. 14.00 do godz. 19.00 nastąpi przerwa w dostawie wody przy ul. Legnickiej i Lubińskiej z powodu awarii wodociągu. Za utrudnienia przepraszamy.
Poprawiony: piątek, 13 czerwca 2014 14:46

Informacja o wynikach przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej 116/15 w obr.2 miasta Ścinawy

Email Drukuj PDF

Zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr207, poz.2108 ze zm.) informuje się, że w dniu 28 maja 2014r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 116/15 o pow. 0,0100 ha w obr.2 miasta Ścinawy przy ulicy Lubińskiej, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lubinie prowadzi księgę wieczystą numer KW LE1U/00018305/1.

Poprawiony: poniedziałek, 09 czerwca 2014 09:24 Więcej…

Zawiadomienie o LXXVI Sesji Rady Miejskiej

Email Drukuj PDF

Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr142, poz.1591 ze zm.) zwołuję w dniu 27 sierpnia 2013r o godz. 16.00 LXXVI sesję Rady Miejskiej w Ścinawie z następującym porządkiem obrad:

Poprawiony: piątek, 23 sierpnia 2013 09:05 Więcej…

1 listopada

Email Drukuj PDF

W związku ze zbliżającymi się obchodami Wszystkich Świętych w celu ułatwienia Państwu zaparkowania samochodów w pobliżu cmentarza informujemy, że Zakład Gospodarki Komunalnej wydzielił i oznaczył miejsca parkingowe na terenie stadionu przy ulicy Sportowej. Ponadto ustawione zostały przenośne toalety. Jednocześnie z uwagi na wzmożony ruch na drogach apelujemy o zachowanie ostrożności, aby każdy mógł bezpiecznie wrócić do domu.

Więcej…

Czas żniw ... przyjmijcie życzenia

Email Drukuj PDF

Drodzy rolnicy przy okazji tegorocznych żniw życzę Wam oraz Waszym rodzinom przede wszystkim zdrowia, bezpiecznej pracy oraz satysfakcji z uzyskanych plonów. Życzę Wam również wytrwałości w codziennej pracy, oby zawsze spotykała się ona z życzliwością innych. Przyjmijcie proszę moje wyrazy uznania za ogromny trud i wysiłek wkładany podczas tegorocznych żniw. Niech Bóg Wam błogosławi w Waszej ciężkiej pracy!

Poprawiony: niedziela, 20 lipca 2014 13:00 Więcej…

Informacja o wynikach przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej 116/14 w obr.2 miasta Ścinawy

Email Drukuj PDF

Zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr207, poz.2108 ze zm.) informuje się, że w dniu 28 maja 2014r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 116/14 o pow. 0,0364 ha w obr.2 miasta Ścinawy przy ulicy Lubińskiej, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lubinie prowadzi księgę wieczystą numer KW LE1U/00018305/1.

Poprawiony: poniedziałek, 09 czerwca 2014 09:24 Więcej…

Sesja w Porcie

Email Drukuj PDF

Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz.594). zwołuję w dniu 09 sierpnia 2013 r. /piątek/ o godz. 19.00 LXXV sesję Rady Miejskiej w Ścinawie z następującym porządkiem obrad:

Poprawiony: czwartek, 08 sierpnia 2013 20:18 Więcej…

Wycinka drzew: Jak zrobić to legalnie?

Email Drukuj PDF

Tymczasem uzyskanie pozwolenia na legalną wycinkę drzew jest bardzo proste i można uzyskać je w urzędzie gminy. Usunięcie drzew lub krzewów z terenu własnej nieruchomości może nastąpić zgodnie z prawem po uzyskaniu zezwolenia, które wydaje  burmistrz na wniosek osoby uprawnionej. Wniosek może złożyć:

Poprawiony: poniedziałek, 20 sierpnia 2012 07:43 Więcej…

Mieszkańcy upiększają Ścinawę

Email Drukuj PDF

W dniu 21 października ruszyła pierwsza edycja akcji „Ścinawa w kwiatach i zieleni”. Do końca października mieszkańcy naszej Gminy mogą zgłaszać się do Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa pok. nr 20 I piętro przynosząc swoje byliny kwiatów i roślin wieloletnich, które chcieli, aby zasadzić w przygotowanych specjalnie na tą okoliczność miejscach.

Więcej…

Informacja o wynikach przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej 102/8 w obr.2 miasta Ścinawy

Email Drukuj PDF

Zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr207, poz.2108 ze zm.) informuje się, że w dniu 28 maja 2014r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 102/8 o pow. 0, 0387 ha w obr.2 miasta Ścinawy przy ulicy Lubińskiej, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lubinie prowadzi księgę wieczystą numer KW LE1U/00018937/0.

Do przetargu dopuszczono 3 osoby- Jana Chocholak, Piotra Skrzypickiego i Adama Świercz.

Nie było osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 6400 zł.

Najwyższa cena osiągnięta w wyniku przetargu wyniosła 16 000 zł.

Nabywcą nieruchomości zostali Piotr Skrzypicki i Adam Świercz na cele prowadzonej działalności gospodarczej, którzy za nieruchomość zaoferowali cenę 16 000 zł.

Kłamstwa Piotra Krażewskiego

Email Drukuj PDF

Społeczeństwo Ścinawy i okolic zostało nakarmione kolejnym "newsem" dotyczącym moich delegacji. Tym razem w wykonaniu, znanego z ostrej krytyki poczynań poprzedniej burmistrz, Piotra Krażewskiego. W swoim artykule "Burmistrz na "patrolu" nie tylko mija się z prawdą, ale celowo okłamuje społeczeństwo, przypominając tym samym, że ruszyła brudna kampania wyborcza oparta na znanym już cynicznym stylu Piotra Krażewskiego. Kłamliwe jest też stwierdzenie, że "najczęściej pojawiają się delegacje dotyczące codziennego objazdu po Ścinawie". Delegacje z objazdu po Ścinawie rozliczane były sporadycznie.

Poprawiony: piątek, 25 kwietnia 2014 23:08 Więcej…

Zawiadomienie o LXIX Sesji Rady Miejskiej

Email Drukuj PDF

Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr142, poz.1591 ze zm.) zwołuję w dniu 13 czerwca 2013 r. /czwartek/ o godz. 16.00 LXIX sesję Rady Miejskiej w Ścinawie z następującym porządkiem obrad:

Więcej…

Wymień dowód osobisty – kiedy i jak

Email Drukuj PDF

Nieaktualny dowód osobisty może sprawić sporo kłopotów – w urzędach, bankach albo za granicą, jeśli pojedziemy akurat bez paszportu.

Poprawiony: piątek, 17 sierpnia 2012 08:56 Więcej…

Spotkania z mieszkańcami

Email Drukuj PDF

Od czterech lat, wraz z końcem wakacji, Burmistrz Ścinawy organizuje spotkania w poszczególnych sołectwach. Do tej pory odbył ich już 4. W Piątek (26 września) odwiedził kolejne miejscowości tj. Krzyżową, Ręszów, Dąbrowę Dolną i Środkową oraz Turów.

Poprawiony: wtorek, 30 września 2014 12:05 Więcej…

Wykaz nieruchomości nr 491/13 w obr. 2 Ścinawy

Email Drukuj PDF

Zarządzenie Nr G/102/2014 Burmistrza Ścinawy z dnia 30 maja 2014r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 491/13 w obr.2 miasta Ścinawy, przeznaczonej do sprzedaży, na współwłasność, w udziałach 543/1000, 130/1000, 273/1000, 54/1000,

Więcej…

Wywiad z Burmistrzem Ścinawy

Email Drukuj PDF

Co uważa Pan za swój największy sukces w ciągu swoich 7,5 lat pełnienia funkcji Burmistrza Ścinawy?

Poprawiony: piątek, 18 kwietnia 2014 07:51 Więcej…

Zawiadomienie o LXVII Sesji Rady Miejskiej

Email Drukuj PDF

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr142, poz.1591 ze zm.) zwołuję w dniu 29 maja 2013 r. /środa/ o godz. 16.00 LXVII sesję Rady Miejskiej w Ścinawie z następującym porządkiem obrad:

Poprawiony: czwartek, 23 maja 2013 09:29 Więcej…

Zezwolenie na sprzedaż alkoholi

Email Drukuj PDF

Na prowadzenie sprzedaży, zarówno detalicznej jak i hurtowej, napojów alkoholowych przedsiębiorca powinien mieć zezwolenie (zwane potocznie „koncesją na alkohol”). Wydawanie pozwoleń reguluje ustawa.

Poprawiony: czwartek, 16 sierpnia 2012 09:33 Więcej…

Szkolenia dla rolników

Email Drukuj PDF

Gmina Ścinawa, Gmina Lubin, Gmina Rudna, Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Powiatowy Zespół Doradców w Lubinie, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – biuro powiatowe zs. w Rudnej organizują szkolenia „płatności bezpośrednie 2015-2020 zasady przyznawania wsparcia”

Poprawiony: czwartek, 25 września 2014 11:15 Więcej…

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości 119/7 obręb 2 Ścinawy

Email Drukuj PDF

Burmistrz Ścinawy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 119/7 o pow. 0,0171 ha w obrębie 2 miasta Ścinawy, przeznaczonej do sprzedaży

Poprawiony: czwartek, 05 czerwca 2014 07:12 Więcej…

Strona 1 z 21